Городнянська міська рада
Новини

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ГРОШОВИХ ДОПОМОГ, ПІЛЬГ ТА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ

Для регулювання питання виплати матеріальної допомоги, надання пільг та житлових субсидій (далі – виплати) у регіонах, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не можуть забезпечити підготовку виплатних документів та проводити фінансування, Кабінетом   Міністрів   України   прийнято Постанову від 07.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану»

ВАЖЛИВО!

Цією постановою передбачено, що виплати проводитимуться АТ «Ощадбанк» шляхом:

– перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача;

– здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER» для одержувачів, які отримували виплати через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання.

Підставою для здійснення фінансування є дані одержувачів таких допомог, пільг та субсидій, які внесено до інформаційних баз даних інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики.

ЯКЩО ВИПЛАТА ВІДБУВАЄТЬСЯ

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «MY TRANSFER»

Постановою передбачено, що у випадку, коли протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів АТ «Ощадбанк» одержувачі грошової допомоги, пільг та житлової субсидії не звернулися за отриманням грошових переказів, відповідні кошти повертаються до АТ «Ощадбанк» для їх повернення Міністерству соціальної політики.

ЯКЩО ВИПЛАТА ВІДБУВАЄТЬСЯ

НА БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Кошти грошових допомог, пільг та житлових субсидій зараховуються на банківські рахунки за стандартом IBAN за умови:

– збігу інформації про банківський рахунок, відкритий на ім’я особи;

– збігу прізвища, імені, по батькові (за наявності) та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

– відсутності у банку даних про смерть особи, набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Незараховані суми коштів повертаються банками до АТ «Ощадбанк» для їх подальшого повернення Міністерству соціальної політики України.

Водночас АТ «Ощадбанк» подає Міністерству соціальної політики України інформацію про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) одержувача, банківський рахунок (за стандартом IBAN), причини незарахування коштів, суму і дату повернення коштів на рахунок міністерства.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Протягом двох місяців з дати припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану буде проведено звірку інформації про виплачені згідно з цією постановою грошові допомоги, пільги та житлові субсидії з метою запобігання повторній виплаті та у разі потреби здійсниться перерахунок їх розміру.