Городнянська міська рада

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

13.12.2021

Городнянська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста будівництва та архітектури

 відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва Городнянської міської ради.

Основні вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування (будівництво, архітектура) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння українською мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

Особи, які відповідають основним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4*6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– копію документа, який посвідчує особу (паспорта громадянина України);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», за минулий рік.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Учасники конкурсу складають іспит на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень з питань будівництва та архітектури відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва Городнянської міської ради.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається загальним відділом Городнянської міської ради додатково.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Городня, вул. Троїцька, 15; 2 поверх, кабінет №8   тел.: 2-10-80

ПЕРЕЛІК

питань на перевірку знання законодавства кандидатами  при прийнятті на службу та при заміщенні вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Городнянської міської ради

1.) Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України /ст. 1,2/.

3. Форма правління в Україні /ст.5/.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України /ст.3/.

5. Найважливіші функції держави /ст.17/.

6. Державні символи України /ст.20/.

7. Конституційні права /ст. 43; ст. 46; ст. 49; ст. 53/.

8. Обов’язки громадянина України /ст.65-68/.

9. Повноваження Верховної Ради України /ст.85/.

10. Повноваження Президента України /ст. 106/.

11. Склад Кабінету Міністрів України /ст.114/.

 12. Повноваження Кабінету Міністрів України /ст.116,117/.

13. Статус прокуратури України за Конституцією України /ст.131/1/.

14. Основні засади судочинства в Україні /ст.129/.

15. Органи місцевого самоврядування в Україні /ст.140/.

2.) Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.2, ст.59/.

2. Територіальна громада /ст.6/.

3. Органи місцевого самоврядування /ст.10/.

4. Місцевий референдум. Місцеві ініціативи /ст.ст.7,9/.

5. Принципи місцевого самоврядування /ст.4/.

 6. Система місцевого самоврядування /ст.5/.

7. Виконавчі органи рад /ст.11/.

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою /ст.44/.

9. Громадські слухання. Органи самоорганізації населення /ст.ст.13,14/

10. Повноваження сільських, селищних , міських рад (статті 25, 26)

11. Законодавство України про місцеве самоврядування (стаття 24).

12. Порядок формування рад. Дострокове припинення повноважень ради /ст.45, ст.78/.

13. Сесія ради. Постійні комісії ради. Депутат ради /ст.46, ст.47, ст.49/

14.Право комунальної власності /ст.60/.

15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.74- 77/.

3.) Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самовряду-вання» /ст.1,2,3./

 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування / ст. 5/.

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування /ст. 4/.

4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування /ст.6/.

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування /ст.8/.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування /стаття 9/.

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби /ст.12/.

8. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування /ст.7/.

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування /ст.11/.

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування /ст.14/.

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування /ст.16/.

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування /ст.18/.

13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення /ст.21/.

14. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування /ст.24/.

 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування /ст. 20/.

4.) Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів /ст.1/.

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» /ст.3/.

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.ст. 4, 5/.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.11/.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.12/.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.14/.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики /ст.20/.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків /ст.ст. 22, 23 /.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб /ст.ст. 25,27/.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів /ст. 28/.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів /ст. 29/.

12. Вимоги до поведінки осіб /ст. 37/.

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій або місцевого самоврядування /ст.45/.

14. Спеціальна перевірка /ст. 56/.

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення /ст. 65/.

Питання для перевірки знання законодавства

з урахуванням специфіки функціональних повноважень

 з питань будівництва та архітектури відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва міської ради

1. Дайте визначення поняттям: «генеральний план населеного пункту», «детальний план території», «проектна документація», «містобудівна документація», «червоні лінії», «функціональна зона території» (ст.1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

2. Дайте визначення поняттям: «об’єкти архітектурної діяльності», «експертиза», «архітектор», «технічний нагляд» (ст.1 ЗУ «Про архітектурну діяльність»).

3. Що передбачає планування і забудова територій у діяльності органів місцевого самоврядування? (ст.2 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

4. Уповноважені органи містобудування та архітектури (ст. 13 ЗУ «Про архітектурну діяльність»).

5. Планування територій на місцевому рівні (ст.16 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

6. Генеральний план населеного пункту, основні поняття (ст.17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

7. План зонування території (ст.18 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

8. Детальний план території, основні завдання (ст.19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

9. Права та обов’язки архітектора, інших проектувальників (ст.22, ст.26 ЗУ «Про архітектурну діяльність»).

10. Порядок присвоєння адрес об’єкту нерухомого майна органами місцевого самоврядування (ст.  263 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

11. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності (ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»)

12. Експертиза проектної документації на будівництво у містобудівній діяльності (ст. 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

13. Авторський та технічний нагляди за проведенням робіт з капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства (ст.11 ЗУ «Про архітектурну діяльність»).

14. Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд (ст. 32 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»)

15. Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності (ст. 28 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»), та порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, який затверджений наказом Мінрегіону України  від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

26.11.2021 року

Городнянська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Городнянської міської ради.

Основні вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння українською мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

Особи, які відповідають основним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4*6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– копію документа, який посвідчує особу (паспорта громадянина України);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», за минулий рік.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Учасники конкурсу складають іспит на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу «Центр надання адміністративних послуг» Городнянської міської ради.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається загальним відділом Городнянської міської ради додатково.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Городня, вул. Троїцька, 15; 2 поверх, кабінет №8   тел.: 2-10-80

ПЕРЕЛІК

питань на перевірку знання законодавства кандидатами  при прийнятті на службу та при заміщенні вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Городнянської міської ради

1.) Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України /ст. 1,2/.

3. Форма правління в Україні /ст.5/.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України /ст.3/.

5. Найважливіші функції держави /ст.17/.

6. Державні символи України /ст.20/.

7. Конституційні права /ст. 43; ст. 46; ст. 49; ст. 53/.

8. Обов’язки громадянина України /ст.65-68/.

9. Повноваження Верховної Ради України /ст.85/.

10. Повноваження Президента України /ст. 106/.

11. Склад Кабінету Міністрів України /ст.114/.

 12. Повноваження Кабінету Міністрів України /ст.116,117/.

13. Статус прокуратури України за Конституцією України /ст.131/1/.

14. Основні засади судочинства в Україні /ст.129/.

15. Органи місцевого самоврядування в Україні /ст.140/.

2.) Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.2, ст.59/.

2. Територіальна громада /ст.6/.

3. Органи місцевого самоврядування /ст.10/.

4. Місцевий референдум. Місцеві ініціативи /ст.ст.7,9/.

5. Принципи місцевого самоврядування /ст.4/.

 6. Система місцевого самоврядування /ст.5/.

7. Виконавчі органи рад /ст.11/.

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою /ст.44/.

9. Громадські слухання. Органи самоорганізації населення /ст.ст.13,14/

10. Повноваження сільських, селищних , міських рад (статті 25, 26)

11. Законодавство України про місцеве самоврядування (стаття 24).

12. Порядок формування рад. Дострокове припинення повноважень ради /ст.45, ст.78/.

13. Сесія ради. Постійні комісії ради. Депутат ради /ст.46, ст.47, ст.49/

14.Право комунальної власності /ст.60/.

15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.74- 77/.

3.) Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самовряду-вання» /ст.1,2,3./

 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування / ст. 5/.

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування /ст. 4/.

4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування /ст.6/.

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування /ст.8/.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування /стаття 9/.

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби /ст.12/.

8. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування /ст.7/.

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування /ст.11/.

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування /ст.14/.

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування /ст.16/.

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування /ст.18/.

13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення /ст.21/.

14. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування /ст.24/.

 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування /ст. 20/.

4.) Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів /ст.1/.

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» /ст.3/.

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.ст. 4, 5/.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.11/.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.12/.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.14/.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики /ст.20/.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків /ст.ст. 22, 23 /.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб /ст.ст. 25,27/.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів /ст. 28/.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів /ст. 29/.

12. Вимоги до поведінки осіб /ст. 37/.

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій або місцевого самоврядування /ст.45/.

14. Спеціальна перевірка /ст. 56/.

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення /ст. 65/.

Питання для перевірки знання законодавства

з урахуванням специфіки функціональних повноважень

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Городнянської міської ради (Закон України «Про адміністративні послуги»)

 1. Поняття суб’єкта звернення та суб’єкта надання адміністративної послуги.
 2. Інформаційна картки адміністративної послуги.
 3. Технологічна картки адміністративної послуги.
 4. Основні завдання адміністратора.
 5. Права адміністратора.
 6. Реєстр адміністративних послуг.
 7. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.
 8. Адміністративні послуги в контексті децентралізації.
 9. Принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг.
 10.  Принципи надання адміністративних послуг.
 11.  Правове регулювання адміністративних послуг.
 12.  Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.
 13.  Поняття центру надання адміністративних послуг.
 14.  Основні завдання адміністратора.
 15. Права адміністратора.

01.06.2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

Городнянською міською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника Служби у справах дітей Городнянської міської ради  (розпорядження міського голови від  01.06.2021  № 81-к )

В И М О Г И

до кандидатів на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Городнянської міської ради

– наявність громадянства України;

 – наявність повної вищої педагогічної або юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

 – стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;

 – вільне володіння державною мовою.

– системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України; законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються відповідної сфери управління, а саме діяльності Служби у справах дітей.

 – володіння навиками роботи на персональному комп’ютері, знання відповідних комп’ютерних програм, інструкції з діловодства, правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

– визнані в установленому порядку недієздатними;

 – мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування.

– у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

– позбавленні права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін.

 Необхідні документи для участі у конкурсі:

 – заява про участь у конкурсі;

– особова картка (форма П-2 ДС з додатками);

– дві фотокартки розміром 4х6;

 – копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 – копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 – декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Для довідок та подання документів для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантної посади звертатися до Городнянської  міської ради, за адресою: м. Городня, вул. Троїцька , буд. 13, тел.:2-43-70

Термін подання документів 30 календарних днів від дня оголошення про проведення конкурсу.

Перелік питань для конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Служби у справах дітей Городнянської міської ради

1.) Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України /ст. 1,2/.

3. Форма правління в Україні /ст.5/.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України /ст.3/.

5. Найважливіші функції держави /ст.17/.

6. Державні символи України /ст.20/.

7. Конституційні права /ст. 43; ст. 46; ст. 49; ст. 53/.

8. Обов’язки громадянина України /ст.65-68/.

9. Повноваження Верховної Ради України /ст.85/.

10. Повноваження Президента України /ст. 106/.

11. Склад Кабінету Міністрів України /ст.114/.

 12. Повноваження Кабінету Міністрів України /ст.116,117/.

13. Статус прокуратури України за Конституцією України /ст.131 (1)/.

14. Основні засади судочинства в Україні /ст.129/.

15. Органи місцевого самоврядування в Україні /ст.140/.

2.) Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» /ст.1,2,3./

 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування / ст. 5/.

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування /ст. 4/.

4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування /ст.6/.

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування /ст.8/.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування /стаття 9/.

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби /ст.12/.

8. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування /ст.7/.

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування /ст.11/.

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування /ст.14/.

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування /ст.16/.

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування /ст.18/.

13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення /ст.21/.

14. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування /ст.24/.

 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування /ст. 20/.

 3.) Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів /ст.1/.

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» /ст.3/.

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.ст. 4, 5/.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.11/.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.12/.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.14/.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики /ст.20/.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків /ст.ст. 22, 23 /.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб /ст.ст. 25,27/.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів /ст. 28/.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів /ст. 29/.

12. Вимоги до поведінки осіб /ст. 37/.

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій або місцевого самоврядування /ст.45/.

14. Спеціальна перевірка /ст. 56/.

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення /ст. 65/.

4.)Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.2, ст.59/.

2. Територіальна громада /ст.6/.

3. Органи місцевого самоврядування /ст.10/.

4. Місцевий референдум. Місцеві ініціативи /ст.ст.7,9/.

5. Принципи місцевого самоврядування /ст.4/.

 6. Система місцевого самоврядування /ст.5/.

7. Виконавчі органи рад /ст.11/.

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних,міських рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно – територіального устрою /ст.44/.

9. Громадські слухання. Органи самоорганізації населення /ст.ст.13,14/

 10. Повноваження сільських, селищних , міських рад (статті 25, 26)

11 Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

12. Порядок формування рад. Дострокове припинення повноважень ради /ст.45, ст.78/.

13. Сесія ради. Постійні комісії ради. Депутат ради /ст.46, ст.47, ст.49/

14.Право комунальної власності /ст.60/.

15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.74- 77/.

5.) Питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу.

1. Органи і служби у справах дітей, спеціальні установи та заклади, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей(стаття 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (стаття 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

3. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (стаття 9 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

4. Притулки для дітей служб у справах дітей (статті 11-11-2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

5. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах для дітей (стаття 13 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

6. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень (стаття 15 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

7.Функції служби у справах дітей (постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» від 30.08.2007 № 1068).

8.Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (стаття 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

9.Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (стаття 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

10.Органи опіки та піклування. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (статті 11 – 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

11.Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (стаття 26 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

12.Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (стаття 19 Сімейного Кодексу України).

13.Підстави позбавлення батьківських прав (стаття 164 Сімейного Кодексу України).

14.Правові наслідки позбавлення батьківських прав (стаття 166 Сімейного Кодексу України).

15.Поняття «прийомна сім’я», «прийомні батьки», «прийомні діти», «дитячий будинок сімейного типу» (статті 256-1-4-5 Сімейного Кодексу України).

01.06.2021 року

Городнянською міською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції Городнянської міської ради  (розпорядження міського голови від 01.06.2021 № 82-к)

В И М О Г И

до кандидатів на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції Городнянської міської ради

– наявність громадянства України;

 – наявність повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

 – стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;

 – вільне володіння державною мовою.

– системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України; законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються відповідної сфери управління, а саме цивільного захисту,  у сфері мобілізаційної та оборонної роботи, антикорупційного законодавства.

 – володіння навиками роботи на персональному комп’ютері, знання відповідних комп’ютерних програм, інструкції з діловодства, правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

– визнані в установленому порядку недієздатними;

 – мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування.

– у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

– позбавленні права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін.

 Необхідні документи для участі у конкурсі:

 – заява про участь у конкурсі;

– особова картка (форма П-2 ДС з додатками);

– дві фотокартки розміром 4х6;

 – копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 – копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 – декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Для довідок та подання документів для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантної посади звертатися до Городнянської  міської ради, за адресою: м. Городня, вул. Троїцька , буд. 13, тел.:2-43-70

Термін подання документів 30 календарних днів від дня оголошення про проведення конкурсу.

Перелік питань для конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції Городнянської міської ради

1.) Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України /ст. 1,2/.

3. Форма правління в Україні /ст.5/.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України /ст.3/.

5. Найважливіші функції держави /ст.17/.

6. Державні символи України /ст.20/.

7. Конституційні права /ст. 43; ст. 46; ст. 49; ст. 53/.

8. Обов’язки громадянина України /ст.65-68/.

9. Повноваження Верховної Ради України /ст.85/.

10. Повноваження Президента України /ст. 106/.

11. Склад Кабінету Міністрів України /ст.114/.

 12. Повноваження Кабінету Міністрів України /ст.116,117/.

13. Статус прокуратури України за Конституцією України /ст.131 (1)/.

14. Основні засади судочинства в Україні /ст.129/.

15. Органи місцевого самоврядування в Україні /ст.140/.

2.) Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» /ст.1,2,3./

 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування / ст. 5/.

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування /ст. 4/.

4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування /ст.6/.

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування /ст.8/.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування /стаття 9/.

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби /ст.12/.

8. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування /ст.7/.

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування /ст.11/.

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування /ст.14/.

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування /ст.16/.

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування /ст.18/.

13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення /ст.21/.

14. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування /ст.24/.

 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування /ст. 20/.

 3.) Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів /ст.1/.

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» /ст.3/.

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.ст. 4, 5/.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.11/.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.12/.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.14/.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики /ст.20/.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків /ст.ст. 22, 23 /.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб /ст.ст. 25,27/.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів /ст. 28/.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів /ст. 29/.

12. Вимоги до поведінки осіб /ст. 37/.

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій або місцевого самоврядування /ст.45/.

14. Спеціальна перевірка /ст. 56/.

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення /ст. 65/.

4.)Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.2, ст.59/.

2. Територіальна громада /ст.6/.

3. Органи місцевого самоврядування /ст.10/.

4. Місцевий референдум. Місцеві ініціативи /ст.ст.7,9/.

5. Принципи місцевого самоврядування /ст.4/.

 6. Система місцевого самоврядування /ст.5/.

7. Виконавчі органи рад /ст.11/.

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних,міських рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно – територіального устрою /ст.44/.

9. Громадські слухання. Органи самоорганізації населення /ст.ст.13,14/

 10. Повноваження сільських, селищних , міських рад (статті 25, 26)

11 Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

12. Порядок формування рад. Дострокове припинення повноважень ради /ст.45, ст.78/.

13. Сесія ради. Постійні комісії ради. Депутат ради /ст.46, ст.47, ст.49/

14.Право комунальної власності /ст.60/.

15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування /ст.74- 77/.

5) Питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу

(Кодекс цивільного захисту України, Закон України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», Постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»; «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»; «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту»)

1. Дати визначення термінів: аварія, катастрофа, надзвичайна ситуація, небезпечна подія, стихійне лихо (ст. 2 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI).

2. Дати визначення термінів: евакуація, засоби цивільного захисту, захисні споруди цивільного захисту, оповіщення, сили цивільного захисту, техногенна безпека (ст. 2 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI).

3.Суб’єкти забезпечення цивільного захисту (ст.6 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI)

4. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (ст. 11 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI)

5. Повноваження місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту (ст. 19 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI)

6. Склад та основні завдання сил цивільного захисту (ст. 22 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI)

7. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (ст. 30 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI)

8. Забезпечення техногенної безпеки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання (ст. 51 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI)

9. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (ст. 71 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI)

10. Поняття «система управління мобілізаційною підготовкою» та «мобілізація» «мобілізаційний план» та «мобілізаційні завдання (замовлення)» (розділ І, ст. 1 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)

11. Загальна та часткова мобілізація, мобілізаційні підрозділи (розділ ІІ, ст. 4 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)

12. Повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації (розділ ІІІ, ст. 17 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)

13. Бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (розділ V, ст.ст. 24, 25 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)

14. Обов’язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації (розділ IV, ст. 21 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)

15. Відповідальність за порушення законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (розділ VI, ст. 26 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)