Городнянська міська рада
Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу Автуницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Городнянської міської ради

Відділ освіти Городянської міської ради оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу Автуницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Городнянської міської ради.

Конкурс проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Місце знаходження закладу: 15124, вул. Армійська, 40, с. Автуничі, Городнянського району, Чернігівської області..

Умови оплати праці: посадовий оклад директора визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

 Вимоги до кандидата: громадянин України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років,  а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу освіти Городнянської міської ради (м. Городня, вул. Чумака,14, ( кабінет головного спеціаліста) особисто або поштою такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Строк подання документів для участі в конкурсі  становить 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник (претендент).

Строк подання документів становить 25 календарний день з 28.08.2021 по 21.09.2021.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: –  перевірки на знання законодавства України « Про освіту», « Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Конкурсний відбір відбудеться 29.09.2021 року в приміщенні відділу освіти Городнянської міської ради, за адресою:  м. Городня, вул. Чумака,14  о 10:00.

Контактні особи – Приходько Лариса Василівна, фахівець з юридичних і кадрових питань відділу освіти Городнянської міської ради, Оліфіренко Ірина Борисівна, головний спеціаліст відділу освіти Городнянської міської ради, тел.  2-18-48, електронна адреса gosbita@ukr.net.