Городнянська міська рада
Новини

Соціальна робота в аспекті протидії жорстокому поводженню з дітьми має ряд завдань

Насильство в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. У більшості випадків протиправні дії відносно когось із членів родини супроводжуються актами агресії, приниження та жорстокої поведінки. Подібні дії з боку кривдника приводять до негативного фізичного, психічного та соціального стану здоров’я постраждалої особи чи кількості осіб, членів цієї родини.

Ситуація постійного переживання приниження, образ ,страху за власне життя не дає змогу створити злагоджені міжособистісні стосунки в родині, забезпечити гармонійний розвиток дітей та їх повноцінну соціалізацію. Враховуючи зазначене, важливим аспектом діяльності центрів соціальних служб, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад є своєчасне виявлення та отримання інформації стосовно сімей відповідної категорії, забезпечення втручання на ранніх етапах виникнення проблеми.

Людину, яка тривалий час потерпає від насильства, можна виявити за низкою ознак фізичного, економічного, сексуального та психологічного характеру. Дуже важливо звернути увагу на наслідки насильства, пережитого дитиною, зважаючи на її вікові особливості. У різні періоди життя реакція на подібну психологічну травму може виявлятися по-різному.

Соціальна робота в аспекті протидії жорстокому поводженню з дітьми має наступні завдання:

  • інформувати кривдників про сутність і наслідки жорстокого поводження з дітьми, відповідальність за них;
  • демонструвати моделі сімейного та суспільного виховання, людських стосунків, які засновані на гуманних і демократичних засадах;
  • формувати здатність вирішувати конфлікти в родині ненасильницькими методами;
  • роз’яснювати права членів сім’ї, вчити їх реалізовувати та захищати, будувати власні моделі сімейного життя та сімейного виховання;
  • сприяти самореалізації дітей і дорослих.

За інформацією ЦНСП