Городнянська міська рада
Новини

Порядок відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника або одержувача аліментів

Право на  звернення  до  суду  на  стягнення   аліментів  має право  той  з  подружжя з  ким  фактично проживає дитина.

За рішенням суду кошти на утримання дитини присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

Варто зазначити, що на  сьогоднішній день  встановлений  такий  розмір  аліментів.

У  разі визначення   розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини розмір їх  становить на одну дитину – одну чверть, на двох дітей – одну третину , на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

У разі  визначення  аліментів у  твердій грошовій сумі їх розмір  становить  50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Сімейний  кодекс  України  передбачає порядок відрахування  аліментів  на дитину за  ініціативою  платника або  одержувача  аліментів, який   полягає  в тому, що один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.

Така заява ним же може бути ним відкликана.

 На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.

 На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.

Крім того,  особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів безпосередньо за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу.

На підставі заяви такої особи аліменти відраховуються із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів у розмірі, зазначеному у виконавчому листі  не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та  перераховуються особі, на користь якої присуджені аліменти, за її адресою або на рахунок, зазначений у заяві.

Більш  детальну  інформацію з  цього приводу та  інших правових питань  можна  отримати  звернувшись  до Городнянського  бюро правової допомоги, яке  знаходиться за  адресою: 15100, м. Городня,  вул. Чумака, 4