Городнянська міська рада
Оголошення

Оголошення щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування м. Городня – с. Невкля Городнянської міської ради

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

У конкурсі на визначення автомобільного перевізника для роботи на приміському автобусному маршруті загального користування м. Городня – с. Невкля Городнянської міської ради, можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносяться на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси класів А та I та відповідають вимогам чинного законодавства.     

Транспортні засоби, які плануються використовувати на вказаних маршрутах, повинні мати не менше 15 місць для сидіння пасажирів, відповідати за технічними та екологічними показниками вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Наявність у перевізника резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу (згідно Постанови КМУ від 21 травня 2009 № 525) та не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю.

Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути не нижчі за показниками категорії, класу, комфортності основних транспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.

У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.

У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.

Подання документів на конкурс

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою КМУ від 03.12.2008 № 1081 (далі – Порядок проведення конкурсу), і такі документи:

– завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні) та відомості за підписом суб”єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником;

– перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою “з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

– копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

– копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).

– перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

– анкету відповідно до пункту 32 Порядку проведення конкурсу;

– копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 25.02.2020 року о 16.00 годині.

Конкурсні пропозиції подаються до Городнянської міської ради поштою або особисто в запечатаних конвертах.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 11.03.2020 року о 15.00 годині в приміщенні Городнянської міської ради за адресою: м. Городня, вул. Троїцька, 13.