Городнянська міська рада
Новини

Інформація про намір зміни тарифів на послугу з постачання теплової енергії АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» м. Городня

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої постановою Верховної Ради від 04 жовтня 2019 року №188-IX, одним із напрямів реалізації цілі щодо надання якісних комунальних послуг є передача повноважень з регулювання діяльності підприємств теплопостачання – погодження інвестиційних програм і встановлення тарифів – з державного рівня на рівень місцевих органів влади.

На виконання ініціатив уряду та підтримуючи відповідні позиції Міністерства розвитку громад та територій України, місцевих органів влади, асоціацій та громадських організацій щодо децентралізації влади, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання, зокрема АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” (далі – АТ “ОТКЕ”, Товариство, підприємство), з державного на місцевий рівень прийняв постанову НКРЕКП “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” на відкритому засіданні 7 липня 2021 року.

Для виконання прийнятих рішень, в АТ “ОТКЕ”, керуючись Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року
№ 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги” (далі – Постанова-869), розраховано розмір тарифів на послугу з постачання теплової енергії для споживачів м. Городня.

Враховуючи те, що у відповідності до ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,                         АТ «ОТКЕ» надає відповідну структуру тарифу на послугу з постачання теплової енергії.

Проєкт структури тарифів на послугу з постачання теплової енергії 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”           м. Городня 
    
№ з/пНайменування показниківДля потреб населенняДля потреб бюджетних установДля потреб інших споживачів (крім населення) 
12345 
ІСтруктура тарифів на теплову енергію, послугу з постачаня теплової енергії, грн/Гкал 
1Тариф на послугу з постачання теплової енергії, з ПДВ2 820,664 357,744 320,85 
1.1Тариф на теплову енергію, без ПДВ2 350,553 631,453 600,70 
1.2Податок на додану вартість, 20%470,11726,29720,14 
2Тариф на теплову енергію, у тому числі без ПДВ:2 350,553 631,453 600,70 
2.1Тариф на виробництво теплової енергії без ПДВ1 831,163 054,543 054,60 
2.2Тариф на транспортування теплової енергії власним споживачам без ПДВ495,78553,29522,49 
2.3Тариф на постачання теплової енергії без ПДВ23,6223,6223,62 
ІІСтруктура витрат на теплову енергію, тис грн на рік без ПДВ 
1Виробнича собівартість, у тому числі:15 161,7113 252,26631,74 
1.1прямі матеріальні витрати, у тому числі:9 685,4510 300,10490,92 
1.1.1витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями8 930,429 881,33470,82 
1.1.2сумарна вартість виробництва теплової енергії власними ТЕЦ, ТЕС, КГУ та установками з використанням альтернативних джерел енергії0,000,000,00 
1.1.3експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб’єктів господарювання0,000,000,00 
1.1.4витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання0,000,000,00 
1.1.5витрати на електричну енергію для технологічних потреб727,85404,0719,39 
1.1.6витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення10,115,550,27 
1.1.7матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси17,079,150,44 
1.2прямі витрати на оплату праці3 997,862 156,03102,85 
1.3інші прямі витрати, у тому числі:1 419,78764,5236,46 
1.3.1відрахування на соціальні заходи879,53474,3322,63 
1.3.2амортизаційні відрахування148,1979,513,79 
1.3.3внески на регулювання0,000,000,00 
1.3.4інші прямі витрати392,06210,6910,04 
1.4загальновиробничі витрати, у тому числі:58,6231,611,51 
1.4.1витрати на оплату праці2,181,180,06 
1.4.2відрахування на соціальні заходи0,480,260,01 
1.4.3амортизаційні відрахування0,410,220,01 
1.4.4інші витрати55,5529,961,43 
2Адміністративні витрати виробництва теплової енергії власними котельнями, у тому числі:343,24185,118,83 
2.1витрати на оплату праці246,98133,206,35 
2.2відрахування на соціальні заходи54,3429,301,40 
2.3амортизаційні відрахування8,054,340,21 
2.4інші витрати33,8818,270,87 
3Інші операційні витрати0,000,000,00 
4Фінансові витрати0,000,000,00 
5Витрати на покриття втрат0,000,000,00 
6Коригування витрат0,000,000,00 
7Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі:910,33752,0935,62 
7.1податок на прибуток163,86135,386,41 
7.2на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)0,000,000,00 
7.3інше використання прибутку746,47616,7129,21 
8Загальна вартість теплової енергії16 415,2814 189,46676,19 
9Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал6 983,593 907,38187,79 

Таким чином, на підставі вимог Постанови-869 з урахуванням наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 року за
№ 1172/32624 “Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення”, для встановлення тарифу на послугу з постачання теплової енергії АТ “ОТКЕ” подає на розгляд виконавчого комітету Городнянської міської ради заяву про встановлення тарифів на  послугу з постачання теплової енергії для споживачів Городнянської територіальної громади для потреб населення, бюджетних організацій, установ та інших споживачів на рівні:

 
ЗАПРОПОНОВАНІ ТАРИФИ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” м. Городня
 НаселенняБюджет установиІнші споживачі
ДіючийПроєкт% відхиленняДіючийПроєкт% відхиленняДіючийПроєкт% відхилення
Тариф на послугу  з постачання теплової енергії, грн/Гкал, з ПДВ2 125,182 820,6632,731 946,774 357,74123,841 930,164 320,85123,86

При формуванні розрахунків тарифів по статті “Паливо котелень” врахована вартість на природний газ згідно діючого договору з ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”. Згідно додаткової угоди до договору вартість природного газу становить 6 183,33 грн/тис.м3 (без ПДВ) для населення і 14 250,19 грн/тис.м3 (без ПДВ) для бюджетних установ  та інших споживачів, вартість транспортування природного газу врахована в розмірі 136,58 грн/тис. м3 (без ПДВ) та за розподіл природного газу – 1,62 грн/м3. Ціна активної електроенергії (для технологічних потреб) врахована як середньо-арифметична за період з лютого по липень 2021 року в розмірі – 1,710874 грн за 1 кВт*год та за розподіл – 1188,69 грн за 1 МВт*год.

Фонд оплати праці розраховано відповідно до Бюджету України на 2021 рік з середньозваженим річним мінімальним прожитковим мінімумом для працездатних осіб у розмірі 2464 грн.: з 01.10.2021 року – 2 379 грн., з 01.12.2021 року по 30.09.2022 року – 2 481грн., згідно Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад та територій України, Об’єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки та Колективного договору підприємства.

“Інші прямі витрати ”, які враховані в діючих тарифах, встановлених з 01 грудня 2020 року пораховані на базі фактичних витрат підприємства за 2017-2018 роки. В проєктних тарифах ці витрати сформовані на базі фактичних витрат 2020 року, діючих договорів 2021 року тощо.

Причиною зміни тарифів є невідповідність діючих тарифів на послугу з постачання теплової енергії реальним затратам пов’язаним з її наданням. Тарифи на послугу з постачання теплової енергії затверджені постановою НКРЕКП від 30.11.2020 року за № 2254, але згідно чинного законодавства підприємство не мало можливості застосовувати ці тарифи для категорії споживачів – населення, для цієї категорії споживачів застосовувався тариф згідно постанови НКРЕКП від 10.12.2018 року №1766.

За час дії тарифів зростали витрати на виробництво теплової енергії, які не залежать від господарської діяльності товариства. Зокрема : вартість природного газу зросла на 165,10% для бюджетних установ, транспортування природного газу на 10,00%, тариф на розподіл природного газу на 72,34%, у тарифах, які застосовані в розрахунку, в порівнянні до діючих тарифів на послугу з постачання теплової енергії. Заробітна плата зросла на 29,35% у зв’язку  з тим, що середньозважений мінімальний прожитковий мінімум, закладений у діючому тарифі, становив 2270,00 грн з коефіцієнтами Галузевої угоди, а у проєктних тарифах – 2464,00 грн з коефіцієнтами Галузевої угоди. На такий же відсоток зросли відповідно і витрати на сплату до бюджету нарахувань на заробітну плату.

Відсоток відшкодування тарифом, який застосовується, собівартості послуги з постачання теплової енергії за 2020 рік становив 88,6%, за 6 місяців 2021 року – 80,1%.

Зауваження та пропозиції по суті порушеного питання від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань, приймаються за адресою:

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» info@teplo.cn.ua, office.otke@ukr.net, або засобами поштового зв’язку на адресу м. Чернігів, вул. Реміснича,  55-Б.

Городнянської міської ради: м. Городня вул. Троїцька, буд. 13

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня  топрилюднення цієї  інформації на офіційному сайті, а саме:

з «21» вересня 2021 року по «28» вересня 2021 року включно.