Городнянська міська рада
Новини

Увага! Зміна тарифів

Комунальне підприємство «Городнянське виробниче управління житлово-комунального господарства» Городнянської міської ради повідомляє своїх споживачів про намір зміни тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

централізоване водопостачання:

за 1м.куб. 20,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%;

централізоване водовідведення:

за 1м.куб. 36,00 грн. з урахуванням ПДВ 20%;

Cтруктура  тарифів  на  послуги

з  централізованого  водопостачання  та водовідведення

по  Городнянському   ВУЖКГ

№п/пНайменування показниківОдинвиміру Розрахунковий тариф на 2022р.  по централізованому водопостачаннюРозрахунковий тариф на 2022р. по централізованому водовідведенню
всьогогрн. за 1м3питомавага, %всьогогрн. за 1м3питома вага, %
1Виробнича собівартість, усього, зокрема:грн.3874190,2512,69063,452140028,9922,47962,43
1.1Прямі матеріальні витрати, зокрема:грн.788245,532,58212,9190337,800,9492,64
1.1.1електроенергіягрн.785845,532,57412,9790337,800,9492,64
1.1.2інші прями матеріальні витрати грн.2400,000,0080,04   
1.2Прямі витрати на оплату працігрн.481572,001,5777,891435873,0015,08341,89
1.3Інші прямі  витрати,  зокрема:грн.105946,000,3471,74299198,843,1438,73
1.3.1єдиний внесок на загальнообов’язкове державне  соціальне страхування працівників грн.105946,000,3471,74299198,843,1438,73
1.3.2амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуггрн.      
1.3.3інші прямі витратигрн.      
1.4Загальновиробничі витрати, зокрема:грн.2498426,728,18440,91314619,353,3059,18
1.4.1оплата праці апарату управління цехами, дільницями грн.1372253,064,49522,4789535,100,9412,61
1.4.2відрахування на соціальні заходигрн.301895,670,9894,9419697,720,2070,57
1.4.3інші витратигрн.824277,992,70013,50205386,532,1575,99
2Адміністративні витрати, зокрема:грн.1066038,003,49217,46633198,006,65118,47
2.1оплата праці апарату  управління підприємствомгрн.804380,002,63513,17477780,005,01913,94
2.1.2відрахування на соціальні заходигрн.176964,000,5802,90105112,001,1043,07
2.1.3інші  витратигрн.84694,000,2771,3950306,000,5281,47
3Витрати на збут, зокрема:грн.      
3.1оплата праці персоналу що здійснює збутгрн.      
3.1.2відрахування на соціальні заходигрн.      
3.1.3інші витратигрн.      
4Інші операційні витратигрн.      
5Фінансові витратигрн.      
6Усього витрат повної собівартостігрн.4940228,2516,18280,912773226,9929,13080,90
7Витрати на відшкодування втратгрн.      
8Плановий прибутокгрн.      
8.1податок на прибутокгрн.      
8.2чистий прибуток, зокрема:грн.      
8.2.1дивідентигрн.      
8.2.2резервний фонд (капітал)грн.      
8.2.3на розвиток виробництва (виробничі інвестиціїгрн.      
8.2.4інше використання прибуткугрн.148206,850,4852,4283196,810,8742,43
9Вартість водопостачання та водовідведення споживачам за відповідними тарифами грн.5088435,1016,66783,332856423,8030,00483,33
10Обсяг водопостачання та водовідведення споживачам, усьогокуб. м 305300 х х 95200 х х
11ПДВгрн.х3,33316,67х6,00116,67
12Середньозважений тарифгрн.х20,000100,0х36,005100,0

Обгрунтування причин зміни тарифів

Ліцензованими видами діяльності підприємства є централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

З 1 січня  2021 року встановлені тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення, бюджетних установ, підприємств та інших споживачів  згідно рішення виконавчого комітету  Городнянської міської  від 17 грудня 2020 року № 315.

  • на централізоване водопостачання – 16 грн.91 коп. за 1м3 з урахуванням ПДВ;
  • на централізоване водовідведення  – 30 грн.92 коп. за 1м3 з урахуванням ПДВ;

Городнянським ВУЖКГ проведено розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік.

Розрахунки виконано відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 ( в редакції постанови КМУ від 03.04.2019 р.№  291).

Обсяги реалізації продукції визначені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення погоджені виконкомом міської ради.

На зміну тарифів вплинули,  в першу чергу наступні чинники:

Заробітна плата

Розрахунок заробітної плати на 2022 рік проводився відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 2 481 грн., та мінімальної заробітної плати 6500грн. Прожитковий мінімум  врахований в діючих тарифах 2270 грн.

Прямі планові витрати формувались підприємством окремо по кожному виду діяльності.

Загальновиробничі витрати , які неможливо віднести прямо, розподіляються між видами діяльності. Розподілення цих витрат між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, та іншою діяльністю здійснюється пропорційно плановій заробітній платі основного виробничого персоналу у прямих витратах.

Між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням загальновиробничі витрати розподілені пропорційно прямим витратам.

Адміністративні витрати розподілені між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, та іншою діяльністю здійснюється пропорційно плановій заробітній платі основного виробничого персоналу у прямих витратах.

Між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням адміністративні  витрати розподілені пропорційно виробничій собівартості по факту 2020р.

Витрати які не входять до собівартості:

  • суми безнадійної дебіторської заборгованості;
  • суми штрафів;
  • фінансові витрати.

В розрахунку тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення враховано 3 відсотки обігових коштів. Такі кошти спрямовані ліцензіатом на фінансування витрат, пов’язаних з наданням послуг визначених структурою тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, у разі, коли такі витрати не відшкодовуються діючими тарифами.

Розрахункові тарифи на 2022 рік становлять:

  • централізоване водопостачання – 16,67 грн., за 1м3 без ПДВ, 20,00 грн., за 1м3 з ПДВ;
  • централізоване водовідведення  – 30,00 грн., за 1м3 без ПДВ, 36,00 грн. за 1м3 з ПДВ;

Розглянемо порівняльні таблиці:

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

  грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ
Діючий тариф16,91
Проектний тариф20,00
Зростання тарифу,%18,27%

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

  грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ
Існуючий тариф30,92
Проектний тариф36,00
Зростання тарифу,%16,43 %

Аналіз результатів фінансово – господарської діяльності за базовий період , тобто за 2020 рік.

По цеху водопостачання:

Піднято води для реалізації 300,7 тис.м3.

Реалізовано споживачам 265,7 тис.м3.

Втрати води в мережах складають 35,0тис.м3, або 11,6 % до піднятого об’єму води. Реалізація населенню води за 2020 рік склала 217,3 тис.м3 , або 72,3 % від загального об’єму піднятої води.

Доходи від реалізації води за 2020 рік склали 3215,1 тис .грн.

Собівартість реалізованої води склала 3263,8 тис. грн., або 12,284 грн. за 1м.куб. без ПДВ.

Відсоток відшкодування середньозваженого тарифу за 2020 рік становить 96,3 %.

Збиток діяльності цеху водопостачання склав 48,7 тис. грн.

По цеху водовідведення:

За 2020 рік обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення 81,8тис.м3 ( в т. ч. від населення 66,1 тис.м3.).

Доходів від реалізації стоків 1808,0 тис. грн.

Собівартість реалізації стоків  1926,7 тис. грн. або 23,554грн. за 1м.куб.

Відсоток відшкодування середньозваженого тарифу за 2020 рік становить 92,4 %.

Збитки діяльності цеху водовідведення склали 118,7тис.грн.

За 2020 рік підприємство отримало  40,0тис.грн. прибутку:

 Доходи тис. грнВитратитис. грн.Результат +, -тис. грн
водопостачання3144,73193,4-48,7
водовідведення1778,11896,8-118,7
інші2354,42147,0+207,4
итого7277,27237,2+40,0

Для Городнянського ВУЖКГ  пріоритетом в роботі є якісне надання послуг, забезпечення безперебійного надання послуг з водопостачання та водовідведення, економія енергетичних ресурсів та дотримання вимог екологічної безпеки.

Збереження існуючих тарифів унеможливлює надання підприємством якісних послуг в повному об’ємі.

Скрутний матеріальний стан не дозволяє в повному обсязі проводити придбання необхідних запасних частин, деталей, механізмів, паливно-мастильних матеріалів необхідних для якісного та безперебійного надання послуг.

Шановні споживачі, всі зауваження та пропозиції, що до зміни тарифів приймаються до 01.10.2021 року за адресою:

15100, Чернігівська обл. Городнянський район, м. Городня, вул. Льонозаводська, 12

Городнянське ВУЖКГ

Довідки за телефонами: 2-17-53 та 2-14-19

Орган уповноважений на встановлення тарифів: 15100 , Чернігівська обл., Городнянський район,  м. Городня,  вул. Троїцька, 13, Городнянська міська рада

Інформація розміщена на сайті: http://gormr,gov.ua

Адміністрація  Городнянсього ВУЖКГ