Городнянська міська рада
Новини

Дії особи у разі переходу права власності на земельні ділянки, що перебувають у користуванні

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від  6 вересня 2012 року № 5245-VI, який набув чинності з 1 січня 2013 року  Земельний кодекс України  доповнено статтею   148-1 . Вказана  стаття регламентує дії  особи, до  якої перейшло право  власності на земельну ділянку, яка перебуває в користуванні  іншої особи.

Зокрема, до особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на земельну ділянку переходять права та обов’язки попереднього власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки.

У разі переходу права власності на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні, від держави до територіальної громади або від територіальної громади до держави до набувача земельної ділянки переходять права та обов’язки власника земельної ділянки за правовідносинами постійного користування нею.

 Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом одного місяця з дня набуття права власності на неї зобов’язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:

кадастрового номера (за наявності), місця розташування та площі земельної ділянки;

найменування (для юридичних осіб), прізвища, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) нового власника;

місця проживання (знаходження) нового власника, його поштової адреси;

платіжних реквізитів (у разі, якщо законом або договором передбачена плата за користування земельною ділянкою у грошовій формі).

Повідомлення надсилається користувачу земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.

Повідомлення про перехід права власності від держави до територіальної громади або навпаки підлягає опублікуванню у друкованих засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження із зазначенням кадастрового номера, місця розташування та площі земельної ділянки.

За згодою сторін договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави до такого договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки.

Дотримання  вищевказаних дій для власника  до якого перейшло права власності на земельну ділянку є дуже важливим етапом  спрямованим для налагодження  виплати орендної плати за укладеними до переходу права власності договорами .

У  разі  виникнення  додаткових питань  за отриманням консультації мешканцям Городнянського району можна звернутись до бюро правової допомоги за адресою: м. Городня, вул. Чумака, 4  тел.. 2-10-55.