Городнянська міська рада
Новини

Чи можна допускати до навчання нещеплених дітей?

      Почався навчальний рік, а разом з ним – численні питання від батьків та освітян щодо можливості допуску до організованих колективів дітей, що не отримали профілактичних щеплень згідно Календаря. Чи є календарні щеплення обов’язковими для відвідування навчального закладу і якщо так, чи не порушує це права дитина на здобуття освіти? Відповідь дає  юрист, експерт Національного порталу з імунізації Олексія Тараканова.

     Згідно з законом «Про захист населення від інфекційних хвороб», профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими і включаються до календаря щеплень.

    Цим же законом визначається, що прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом.

    Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

     Батьки чи інші законні представники дитини можуть відмовитися від профілактичних щеплень, із відповідним письмовим підтвердженням. Проте така відмова не впливає на заборону відвідування дитячих закладів дітьми, які не отримали профілактичних щеплень.

       У разі виникнення питань стосовно посилань на Конституцію України щодо права кожного на освіту (ст.53 Конституції), то:

1) згідно із ст. 49 Конституції України, кожен має право на охорону здоров’я, а держава забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя.

 2) Згідно ст. 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов’язковими.

3) Згідно з ч.3 ст.3 Закону України «Про освіту» право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів.

4) Згідно з ч.2 ст.12 Закону України «Про освіту», повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і здобувається в інституційних або індивідуальних формах, визначених законодавством, як правило, в закладах освіти.

Згідно із ст. 9 Закону України «Про освіту», передбачено, що освіта може здобуватися у інституційній формі (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), або індивідуальній (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). Таким чином, заборона відвідувати дитячі заклади дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, не виключає реалізації права на освіту в інших, гарантованих державою формах, тобто не порушує встановленого Конституцією права на освіту і є одним із способів забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, обов’язок по підтриманню якого покладено Конституцією та чинним законодавством на державу та органи місцевого самоврядування.