Городнянська міська рада
Новини

Увага! Зміна тарифів

Населення (приватний сектор): 

-94,18грн. за 1 м3 

-13,40грн. на одну людину в місяць

Знешкодження побутових відходів:

населенняза 1 м3 15,97 грн.,

– бюджетні організації за 1 м3 – 15,97грн.

– інші споживачі за 1 м3 – 18,50грн.

Cтруктура  тарифів

на  послугиз  поводження з побутовими відходами на 2022рік

по  Городнянському   ВУЖКГ

№п/п Найменування показників Один.виміруВивіз твердих побутових відходівЗнешкодження твердих побутових відходів
всьогогрн. за 1м3всьогогрн. за 1м3
1Планова виробнича собівартість, усього, зокрема: грн. 616966,39 76,945 237373,89 12,984
1.1Прямі матеріальні витрати, зокрема:грн.123540,0315,40761257,503,351
1.1.1електроенергіягрн.    
1.1.2інші прями матеріальні витрати грн.123540,0315,40761257,503,351
1.2Прямі витрати на оплату працігрн.351091,2543,786102409,795,602
1.3Інші прямі  витрати,  зокрема:грн.77240,089,63322530,151,232
1.3.1єдиний внесок на загальнообов’язкове державне  соціальне страхування працівників грн. 77240,08 9,633 22530,15 1,232
1.3.2амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуггрн.    
1.3.3інші прямі витратигрн.    
1.4Загальновиробничі витрати, зокрема:грн.65095,038,11851176,452,799
1.4.1оплата праці апарату управління цехами, дільницями грн. 6084,00 0,759 6084,00 0,333
1.4.2відрахування на соціальні заходигрн.1338,480,1671338,480,073
1.4.3інші витратигрн.26872,553,35143753,970,239
 2 Адміністративні витрати, зокрема: грн. 12339,33 1,539 5934,35 0,325
2.1оплата праці апарату  управління підприємствомгрн. 9310,66 1,161 4477,74 0,245
2.1.2відрахування на соціальні заходигрн.2048,350,255985,110,054
2.1.3інші  витратигрн.980,330,122471,470,026
3Витрати на збут, зокрема:грн.    
3.1оплата праці персоналу що здійснює збутгрн.    
3.1.2відрахування на соціальні заходигрн.    
3.1.3інші витратигрн.    
4Інші операційні витратигрн.    
5Фінансові витратигрн.    
 6 Усього витрат повної собівартості грн. 629305,72 78,483 243308,24 13,309
7Витрати на відшкодування втратгрн.    
8Плановий прибутокгрн.    
8.1податок на прибутокгрн.    
8.2чистий прибуток, зокрема:грн.    
8.2.1дивідентигрн.    
8.2.2резервний фонд (капітал)грн.    
8.2.3на розвиток виробництва (виробничі інвестиціїгрн.    
8.2.4інше використання прибуткугрн.    
9Вартість за послуги надані споживачам за відповідними тарифами грн. 629305,72 78,483 243308,24 13,309
10Обсяг реалізації послуг споживачам, усьогокуб. м 8081,32 х 18281,68 х
11ПДВгрн.х15,697х2,661
12Середньозважений тарифгрн.х94,180х15,970

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір здійснити зміну діючих тарифів

на послуги з  поводження з побутовими відходами

Комунальне підприємство «Городнянське виробниче житлово-комунальне господарство» Городнянської міської ради, повідомляє своїх споживачів про намір здійсненнти зміну діючих тарифів на послуги із зберігання, перевезення та розміщення твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та організацій, інших споживачів. 

З метою забезпечення належного санітарного стану міста, удосконалення системи поводження з відходами та враховуючи рівень підвищення складових діючого тарифу, маємо намір змінити тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами з 01.01.2022 року.

Причиною запланованого перегляду діючого тарифу на зберігання, перевезення та розміщення побутових відходів стали  суттєві зміни в законодавстві України, щодо порядку формування та затвердження тарифів  на комунальні послуги. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 318 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (розроблену Мінрегіоном на виконання вимог Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» усунена неврегульованість на законодавчому рівні щодо термінів у сфері поводження з побутовими відходами, змінено систему взаємовідносин, що виникають у процесі надання та споживання послуг з поводження з побутовим відходами.

Реалізація Закону вимагала внесення змін до нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами, тому постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року №318 внесено зміни до наступних постанов:

№ 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 26 липня 2006 року;

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 318 «Правила надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами», затверджені постановою КабінетуМіністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070, викладено в новій редакції, де:

назви послуг приводяться у відповідність до вимог Закону;

Відповідно  «Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010, при розрахунку економічно обгрунтованого тарифу  підприємства у цій сфері повинні дотримуватись вимог Закону, а саме:

тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами складаються з суми тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення (зберігання) побутових відходів, тобто планові економічно – обґрунтовані тарифи на послуги з поводження з побутовими  відходами передбачають здійснення розрахунку окремо за кожною операцією, а саме: збирання, перевезення, зберігання, сортування, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення.

Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/ тарифів, зміну цін тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» від 05.06.2018N 130 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р. за N 753/32205), Городнянське ВУЖКГ доводить до відома споживачів  послуг з поводження з побутовими відходами міста Городня та с-ще Ясенівка наступну інформацію:

Городнянське ВУЖКГ виконало розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з поводження з побутовими відходами, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. Розроблення проекту зміни діючих тарифів обумовлено нагальною потребою у встановленні економічно обґрунтованих витрат на послуги з поводження з побутовими відходами.

Додаток Розрахунок повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

Реалізація послуг з вивезення побутових відходів врахована в планованому тарифі в об’ємі 8081,32м3.

Обґрунтування причин  зміни тарифу

Діючі тарифи напослуги з поводження з побутовими  відходами (Рішення виконкому міської ради зі змінами від 14.02.2019р. №26) не покривають на даний час витрат підприємства, які фактично несе підприємство.

Основними критеріями необхідності перегляду тарифів є загальнодержавні об’єктивні причини, з незалежних від підприємства причин зросла собівартість отриманих  послуг.

Основна проблема, яку передбачається вирішити шляхом прийняття цього регуляторного акту – це невідповідність діючих тарифів економічно обґрунтованим витратам підприємства, в результаті чого його діяльність стає збитковою.

Показники діяльності дільниці ТПВ2019 рік2020 рік
Доходи, тис. грн.663,2684,7
Витрати, тис. грн.680,5721,8
Фінансовий результат, тис. грн.-17,3-37,1

Розрахунок здійснювався на підставі фактичних цін на паливо, мастильні матеріали, запчастини що діяли у 2020-2021роках.

Аналізуючи показники фінансової діяльності підприємства, маємо зробити висновок що, навіть при самих мінімальних витратах підприємство не покриває фактичні економічно обґрунтовані витрати діючим тарифом.

Тобто за період діючих тарифів: рівень мінімальної заробітної плати зріс з 4173грн, на 6500грн. з 01.12.2021року у 1,6 рази,  вартість мастильних матеріалів у 1,13рази, вартість запчастин, спецодягу майже у 1,5рази. 

Також зросли витрати на страхування, технічний огляд, тощо.

Розрахункові тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами розроблено та пропонується ( з ПДВ):

1. Населення (приватний сектор): 94,18грн. за 1 м3 або 13,40грн. на одну людину в місяць на 25,9%;

2. Знешкодження побутових відходів:

населенняза 1 м3 15,97 грн., на 22,8%

– бюджетні організації за 1 м3 – 15,97грн., на 12,1%

– інші споживачі за 1 м3 – 18,50грн.

Подальше здійснення господарської діяльності в існуючих умовах може призвести до виникнення негативних наслідків, що матимуть негативний вплив на стан навколишнього екологічного середовища міста, таких як:

неякісне та несвоєчасне надавання послуги з вивезення ТПВ з причини відсутності коштів на заправку машин паливом;

несвоєчасна виплата заробітної плати робітникам підприємства (в т.ч. робітникам, які займаються безпосередньо збором та перевезенням побутових відходів);

несвоєчасна сплата податків та зборів;

несвоєчасне і не в повному обсязі розрахування із сторонніми організаціями.

Вищевказані проблеми, які передбачається розв’язати шляхом прийняття даного проекту тарифів на послуги із зберігання, перевезення та розміщення твердих побутових відходів, не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів і потребують державного регулювання, шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів, виходячи з фактичних умов, пов’язаних з їх наданням. Основними цілями здійснення місцевого регулювання господарських відносин, які виникають в процесі надання послуг із зберігання, перевезення та розміщення твердих побутових відходів є:

ефективне і раціональне використання майна, що перебуває в комунальній власності громади міста;

визначення реальних об’ємів утворення твердих побутових відходів;

своєчасна та повна оплата послуги із розміщення побутових відходів;

ліквідація умов для створення стихійних сміттєзвалищ;

забезпечення належного санітарного стану міста Городня;

сприяння ефективності в роботі у сфері поводження з побутовими відходами;

додержання вимог діючого законодавства з охорони навколишнього середовища;

збалансованість економіки підприємства – надавача послуг;

поповнення державного та місцевого бюджетів за рахунок своєчасної сплати податків;

стабільність в наданні послуг з поводження з побутовими відходами;

а також, як наслідок, задоволення інтересів споживачів в наданні якісних послуг.

Запропонований плановий тариф на послуги з поводження з побутовими відходами відповідає вимогам діючого законодавства.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, планувались з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат за попередній рік, але не вище цін,  що склалися на відповідному ринку без врахування прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції. А також , звертаємося до всіх споживачів, з розумінням віднестися до підняття тарифів на дані види послуг та своєчасно (не пізніше ніж до 20 числа  періоду, що настає  за розрахунковим) сплачувати за них.

Комунальне підприємство «Городнянське виробниче житлово-комунальне господарство» Городнянської міської ради висловлює свою повагу та вдячність всім споживачам наших послуг за партнерські відносини.

Шановні споживачі, всі зауваження та пропозиції, від фізичних та юридичних осіб просимо протягом 7 календарних днів з дня публікації повідомлення  надавати за адресою:

15100, Чернігівська обл. Городнянський район, м. Городня, вул.Льонозаводська, 12

Городнянське ВУЖКГ

Довідки за телефонами: 2-17-53 та 2-14-19

Орган уповноважений на встановлення тарифів: 15100, Чернігівська обл., Чернігівський район,  м. Городня,  вул. Троїцька, 13, Городнянська міська рада

Інформація розміщена на сайті: http://gormr,gov.ua