Городнянська міська рада
НовиниОголошення

Увага! Зміна тарифів

Комунальне підприємство «Городнянське виробниче управління житлово-комунального господарства» Городнянської міської ради повідомляє своїх споживачів про намір змінити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Централізоване водопостачання:,

за 1м.куб. 16 грн.91 коп. з урахуванням ПДВ 20% ;

Централізоване водовідведення:

1м.куб. 30грн.92 коп. з урахуванням ПДВ 20% ;

Cтруктура  тарифів  на  послуги

з  централізованого  водопостачання  та водовідведення

по  Городнянському   ВУЖКГ

Обгрунтування причин зміни тарифів

Ліцензованими видами діяльності підприємства є централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

З 1 лютого  2019 року встановлені тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення, бюджетних установ та інших споживачів для підприємства  згідно рішення виконавчого комітету  Городнянської міської  від 15 січня 2019 року № 6.

  • на централізоване водопостачання – 14 грн.20 коп. за 1м3 з урахуванням ПДВ;
  • на централізоване водовідведення  – 26 грн.10 коп. за 1м3 з урахуванням ПДВ;

У цій сфері діяльності відбулися суттєві зміни, а саме: з 1 травня 2019 року введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189 – VIII “Про житлово-комунальні послуги». З цієї дати визнано таким, що втратив  чинність Закон України від 24 червня 2004 року № 1875 – IV “Про житлово – комунальні послуги».

Згідно з вказаним Законом визнано нову класифікацію житлово-комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та поживання цих послуг, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам.

Городнянським ВУЖКГ проведено розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 рік.

Розрахунки виконано відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 ( в редакції постанови КМУ від 03.04.2019р. №  291).

Згідно Постанови № 467 від 10.06.2020 року в структуру тарифу враховані обігові кошти за рахунок планового прибутку в обсязі, що не перевищує 2 відсотки повної планової собівартості.

Обсяги реалізації продукції визначені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення погоджені виконкомом міської ради.

            На зміну тарифів вплинули,  в першу чергу наступні чинники:

                Заробітна плата

Розрахунок заробітної плати на 2021 рік проводився відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 2 270 грн., та мінімальної заробітної плати 4723грн.. Прожитковий мінімум  врахований в діючих тарифах 1 921 грн.

                Прямі  планові витрати формувались підприємством окремо по кожному виду діяльності.

            Загальновиробничі витрати , які неможливо віднести прямо, розподіляються між видами діяльності. Розподілення цих витрат між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, та іншою діяльністю здійснюється пропорційно плановій заробітній платі основного виробничого персоналу у прямих витратах.

Між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням загальновиробничі витрати розподілені пропорційно прямим витратам.

Адміністративні витрати розподілені між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, та іншою діяльністю здійснюється пропорційно плановій заробітній платі основного виробничого персоналу у прямих витратах.

Між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням адміністративні  витрати розподілені пропорційно виробничій собівартості по факту 2019р.

Витрати на збут розподілені між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, абонентською платою здійснюються пропорційно плановій заробітній платі працівників відділу збуту.

Між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням  витрати на збут  розподілені пропорційно виробничій собівартості по факту 2019р.

Витрати які не входять до собівартості:

  • суми безнадійної дебіторської заборгованості;
  • суми штрафів;
  • фінансові витрати.

Розрахункові тарифи на 2021 рік становлять:

  • централізоване водопостачання – 14,09 грн., за 1м3 без ПДВ, 16,91 грн., за 1м3 з ПДВ;
  • централізоване водовідведення  – 25,77 грн., за 1м3 без ПДВ, 30,92 грн. за 1м3 з ПДВ;

Розглянемо порівняльні таблиці:

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

   грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ
Існуючий тариф 14,20
Проектний тариф16,91
Зростання тарифу,%19,08%

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

   грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ
Існуючий тариф26,10
Проектний тариф30,92
Зростання тарифу,%18,47 %

Аналіз результатів фінансово – господарської діяльності за базовий період , тобто за 2019 рік.

По цеху водопостачання:

Піднято води для реалізації 350,2 тис.м3.

Реалізовано споживачам 291,4 тис.м3.

Втрати води в мережах складають  58,8 тис.м3, або 16,8 % до піднятого об’єму води. Реалізація населенню води за 2019 рік склала 244,6 тис.м3 , або 69,8 % від загального об’єму піднятої води.

Доходи від реалізації води за 2019 рік склали 3 288,8 тис.грн.

Собівартість реалізованої води склала 3198,9 тис.грн., або 10,978 грн. за 1м.куб.

Відсоток відшкодування середньозваженого тарифу за 2019 рік становить 101,8 %.

Прибутоки діяльності цеху водопостачання склали 89,9 тис.грн.

По цеху водовідведення:

            За 2019 рік обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення 88,5тис.м3 ( в т.ч. від населення 69,6 тис.м3.).

            Доходів від реалізації стоків 1826,7 тис.грн.

            Собівартість реалізації стоків  1872,5 тис.грн. або 21,158 грн. за 1м.куб.

Відсоток відшкодування середньозваженого тарифу за 2019 рік становить 96,91 %.

Збитки діяльності цеху водовідведення склали 45,8 тис.грн.

За 2019 рік підприємство отримало  156,2тис.грн. прибутку:

 Прибуток тис.грнЗбиток тис.грн.Результат тис.грн
водопостачання+89,9 +89,9
водовідведення -45,8-45,8
інші+112,1 +112,1
итого+202,0-45,8+156,2

Для Городнянського ВУЖКГ  пріоритетом в роботі є якісне надання послуг, забезпечення безперебійного надання послуг з водопостачання та водовідведення, економія енергетичних ресурсів та дотримання вимог екологічної безпеки.

            Збереження існуючих тарифів унеможливлює надання підприємством якісних послуг в повному об’ємі.

Скрутний матеріальний стан не дозволяє в повному обсязі проводити придбання необхідних запасних частин , деталей, механізмів, паливно-мастильних необхідних для якісного та безперебійного надання послуг.

Шановні споживачі, всі питання, зауваження та пропозиції, що до зміни тарифів приймаються до 15.10.2020 року за адресою:

15100, Чернігівська обл. Городнянський район, м. Городня, вул. Льонозаводська, 12

Городнянське ВУЖКГ

Інформація розміщена на сайтах:    gormr.gov.ua

Довідки за телефонами: 2-17-54,  2-14-19 та 2-15-73

Орган уповноважений на встановлення тарифів: 15100 , Чернігівська обл., м. Городня,

 вул. Троїцька, 13    Городнянська міська рада

Адміністрація  Городнянсього ВУЖКГ