Городнянська міська рада

Стратегія економічного розвитку Городнянського району та міста Городня до 2020 року

Стратегія економічного розвитку Городнянського району та міста Городня до 2020 року

Програма соціального і економічного розвитку міста на 2016 рік (Скачати)


Програма соціального і економічного розвитку міста на 2011 рік
(Скачати)

Навесні 2008 року лідери громади Городнянського району Чернігівської області – представники органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій – дійшли згоди щодо необхідності розробки довготривалої стратегії економічного розвитку території. На початку квітня 2008 р. голова Городнянської районної ради О. І. Верхуша та Городнянський міський голова А. І. Богдан ініціювали створення Комітету стратегічного планування.
Комітет розробляв Стратегію у співпраці з громадською організацією «Агенція «ЧернігівІнвест» за фінансової та методологічної підтримки проекту «Економічний розвиток міст» (ЕРМ) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Розробка Стратегії здійснювалась відповідно до визнаної на міжнародному рівні методології «Вісім кроків», випробуваної у США, Сербії, Румунії, Чехії та Україні. За цією методологією, розробка стратегії складається з восьми нижченаведених етапів.
1. Організація зусиль.
2. Дослідження (аналіз) середовища та визначення стратегічних напрямів (критичних питань).
3. Розробка стратегічного бачення.
4. Визначення основних проблем та ресурсів (сильних та слабких сторін).
5. Визначення цілей та завдань (розробка планів дій).
6. Затвердження плану.
7. Упровадження плану.
8. Моніторинг, оцінка та коригування.
Відповідно до цього алгоритму робота почалась із базової оцінки середовища та аналізу ситуації у районі. У травні-липні 2008 року співробітники районної ради за підтримки Агенції «ЧернігівІнвест» та консультантів проекту «Економічний розвиток міст» підготували так званий «профіль громади», тобто аналітичну довідку про стан місцевої економіки. Базові дані для здійснення аналізу були надані районною радою та іншими установами і організаціями Городнянського району.
Іншою складовою вивчення середовища стало опитування місцевих підприємців. Це дослідження було проведено співробітниками районної ради, які вивчили думку представників бізнесу – великих, середніх та малих підприємств, що працюють у промисловому секторі, сфері торгівлі та послуг (всього 37 фірм). Опитування мало на меті дізнатися про ставлення респондентів до місцевої влади, найбільш серйозні, на їхню думку, проблеми, їхні очікування та плани на майбутнє.
На основі аналізу профілю громади та вивчення думки підприємців членами Комітету було визначено основні напрями роботи на найближчі роки – критичні питання. Ними стали:
– залучення інвестицій;
– розвиток малого і середнього підприємництва.
Після цього було проаналізовано сильні та слабкі сторони району (внутрішні чинники) і оцінено його позицію серед інших громад України, з якими Городнянський район конкурує за нові робочі місця та інвестиції. Комітет також оцінив конкурентоспроможність району у контексті аналізу зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз. Далі було сформульовано стратегічне бачення розвитку, яке стало своєрідним вступом до Стратегії.
Комітет обговорив поточний стан справ стосовно кожного з критичних питань і дійшов консенсусу щодо кроків, які мають бути здійснені для забезпечення позитивних зрушень у визначених напрямах. Було підготовлено плани дій, які складаються зі стратегічних та оперативних цілей і завдань, спрямованих на вирішення проблем кожного критичного питання. Саме ці плани дій є стрижнем Стратегії.
Спільна робота в Комітеті довела, що представники влади, бізнесу та громадського сектору відчувають свою відповідальність за майбутнє району та готові присвятити свій час досягненню такого майбутнього, яке вони разом визначили й окреслили у цій Стратегії.
Загальна тривалість роботи над Стратегією склала сім місяців. Відбулося п’ять зустрічей Комітету стратегічного планування. Між зустрічами здійснено великий обсяг аналітичної роботи, яка і лягла в основу остаточної редакції Стратегії.
Успіх упровадження Стратегії залежатиме від тривалої відповідальності за нього кожного учасника Комітету стратегічного планування та кожного представника громади району, який може взяти участь у заходах щодо досягнення сформульованого бачення майбутнього громади. Після затвердження Стратегію буде оприлюднено для широкого загалу мешканців та гостей району.

ЗМІСТ
Стратегії економічного розвитку Городнянського району та міста Городня до 2020 року

1. Вступ

2. Комітет стратегічного планування

3. Профіль громади

4. Опитування підприємців

5. Стратегічне бачення

6. Критичні питання

7. SWOT-аналіз

8. План дій

9. Пріоритети

10. Управління впровадженням