Городнянська міська рада
Новини

Щодо запитів на публічну інформацію в умовах воєнного стану

З огляду на широкомасштабне вторгнення росії на територію України та відкриту загрозу національним інтересам держави, тимчасово обмежений доступ до державних баз та реєстрів. У першу чергу це має на меті мінімізувати витоки інформації, яка може бути використана ворогом проти України та зашкодити людям, які проживають на її території.

Тому, звертаємо вашу увагу, що в умовах воєнного стану відповідно до положень ч. 3 ст. 34 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до інформації може підлягати обмеженням, перш за все, для захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням.

Також відповідно до частини шостої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації може застосовувати інструмент відстрочки в задоволенні запиту на інформацію, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законодавством строки у разі настання обставин непереборної сили (надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальні військова мобілізація, військові дії, оголошена  та неоголошена війна тощо). 

Сподіваємося на розуміння запитувачів інформації, якщо з об’єктивних причин, вони не отримають відповідь на запити, направлені до Городнянської міської ради у визначений законом термін.