Городнянська міська рада
Новини

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

(рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови)

  1. Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади та їхні заступники, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, державні службовці, посадові та службові особи підприємств, установ  і організацій державної і комунальної форм власності.
  2. Робочою мовою діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ  і організацій державної і комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування є державна мова.
  3. Відповідно до частини першої статті Закону кожний громадянин  України зобов’язаний володіти державною мовою. Інформування громадян України посадовими та службовими особами з питань діяльності відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ   і організацій державної і комунальної форм власності безпосередньо, через засоби масової інформації або за допомогою сучасних засобів комунікації в мережі Інтернет має здійснюватися державною мовою.
  4. Мовою локальних актів, що регулюють діяльність , підприємств, установ   і організацій державної і комунальної форм власності, є державна мова. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи   і організації державної і комунальної форм власності беруть до розгляду документи, складені державною мовою, крім випадків, визначених Законом. Відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб надаються державною мовою, якщо інше не встановлено Законом.
  5. У роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ   і організацій державної і комунальної форм власності використовуються винятково комп’ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою.
  6. Інтернет-представництва ( в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ   і організацій державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою. Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за умовчанням для користувачів в Україні.
  7. Інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватись для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною мовою, якщо інше не встановлено Законом.
  8. Мовою публічних заходів є державна мова. Публічними заходами є, зокрема, збори, конференції, мітинги, виставки, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші заходи, доступні або відкриті для учасників таких заходів вільно чи за запрошенням, за плату чи безоплатно, постійно, періодично, одноразово або час від часу, що організовуються повністю або частково органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, організаціями, а також суб’єктами господарювання, власниками( засновниками, учасниками, акціонерами ) яких є держава або територіальна громада незалежно від частки цієї власності.
  9. Мовою  обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Інформація про товари та послуги на території України надається державною мовою. У разі, якщо, крім державної, інформація про товари і послуги надається також іншими мовами, обсяг інформації про товари та послуги державною мовою не може бути меншим за обов’язковий обсяг інформації згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про захист прав споживачів». На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.
  10. Мовою листування юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами   і організаціями державної і комунальної форм власності в Україні є державна мова.

За невиконання всіх вищевикладених вимог передбачена адміністративна відповідальність.  А саме:

-за порушення вимог Закону щодо застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах державної влади, органах  місцевого самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в  установах   і організаціях, інших суб’єктах господарювання  державної і комунальної форм власності, у судочинстві та діловодстві у судах України, в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, на державному кордоні України, у процесі виборів та референдумів, у міжнародних договорах України передбачено накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинено вперше.

-за порушення вимог щодо застосування державної мови у сфері освіти, науки, культури, книговидання, у користувацьких інтерфейсах комп’ютерних програм та веб-сайтів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної та проектної документації, реклами, охорони здоров’я,  спорту, телекомунікацій та поштового зв’язку, транспорту передбачено накладання штрафу від  двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинено вперше.

За повторно вчинене порушення протягом року передбачається штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-11900 гривень).

Повторне невиконання вимог Уповноваженого із захисту  державної мови під час здійснення ним контролю за застосування державної мови  тягне за собою накладення  штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень).