Городнянська міська рада
Новини

Позбавлення батьківських прав

Сьогодні часто трапляються випадки, коли одного з батьків, або ж і взагалі обох, позбавляють батьківських прав, внаслідок чого дитина може залишитися сиротою. Проте, трапляються і такі ситуації, коли один з батьків принижує, б’є дитину, або ж взагалі не бере участь у вихованні. В такому випадку таку особу потрібно позбавляти батьківських прав.

Підстави для позбавлення батьківських прав передбачені у ст. 164 Сімейного Кодексу України, де вказано, що мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, вони
– не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

– ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини (тобто свідомо та умисно не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, не забезпечують необхідного харчування, медичного догляд тощо);

– жорстоко поводяться з дитиною (застосовують фізичне або психічне насильство, принижують людську гідність дитини тощо);

– є хронічними алкоголіками або наркоманами (ці факти мають бути підтверджені відповідними медичними висновками);

– вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

– засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Не може бути позбавлена батьківських прав особа, яка не виконує своїх батьківських обов’язків внаслідок душевної хвороби, недоумства, тривалого відрядження, утворення перешкод з боку іншого з батьків, з яким проживає дитина. 

Важливо! Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Крім того, одночасно з позбавленням батьківських прав суд може вирішити питання про стягнення аліментів на дитину з боку такого батька (матері). 
Особи можуть бути позбавлені батьківських прав лише щодо дитини, яка не досягла вісімнадцяти років і тільки з підстав, передбачених ст. 164 Сімейним Кодексом України. Для позбавлення батьківських прав необхідно вчинити такі дії:

1.Встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов’язки, злісно е виконує вимог та рекомендацій органів опіки та піклування, служб у справах неповнолітніх.

2.Звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінки батьків.
3. Звернутись до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав. 

Хто може звернутися до суду?

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають:

– один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина,
– заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, 

– орган опіки та піклування, 

– прокурор,

– а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.
Правові наслідки позбавлення батьківських прав для батька (матері).
Відповідно до ст.166 СК України особа, яка позбавлена батьківських прав втрачає : 

– особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання ;

– перестає бути законним представником дитини ;

– втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми ;

– не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником ;

– не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування) .

Особа, позбавлена батьківських прав, залишається і надалі матір’ю чи батьком дитини.

 

Начальник Городнянського РВ ДРАЦС

ГТУЮ у Чернігівській області                                     О. М. Полегенько