Городнянська міська рада
Оголошення

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ГОРОДНЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ (ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, код ЄДРПОУ 03189920, юридична, фактична та поштова адреси: 15100, Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Шевченка, буд. 108-А) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкту, розташованого за адресою: 15100, Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Шевченка, буд. 108-А.

Об’єкт Городнянський психоневрологічний інтернат не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являються котельне устаткування та допоміжне обладнання. При роботі обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0172 т/рік, сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту) – 0,0201 т/рік, оксид вуглецю – 0,129 т/рік, метали та їх сполуки – 0,0000825 т/рік, аміак – 0,00119 т/рік, діоксид та інші сполуки сірки – 0,00526 т/рік, сірководень – 0,000160 т/рік, органічні аміни – 0,00000153 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки – 0,0161 т/рік, ацетальдегід – 0,000503 т/рік, оцтова кислота – 0,00126 т/рік, метан – 0,0932 т/рік та двоокис вуглецю – 6,312 т/рік. Загальні обсяги викидів складають – 6,595 т/рік.

Адміністрація психоневрологічного інтернату зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу Городнянським психоневрологічним інтернатом звертатися за адресою: 15100, Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Шевченка, буд. 108-А за тел. (04645)2-15-52, (04645)2-75-32.

Зауваження громадські організації та окремі громадяни можуть направляти протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 7.

 

Адміністрація Городнянського психоневрологічного інтернату