Городнянська міська рада
Оголошення

Повідомлення обгрунтування причин зміни тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення  з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

Ліцензованими видами діяльності підприємства є централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

З 1 січня  2023 року встановлені тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення, бюджетних установ, підприємств та інших споживачів  згідно рішення виконавчого комітету  Городнянської міської  від 13 грудня 2022 року № 249 на рівні тарифів встановлених пунктом 1 рішення виконавчого комітету Городнянської міської ради від 21.10.2021 року №291 на термін з 01.01.2023р. до 31.12.2023 року  а саме:.

  • на централізоване водопостачання – 20 грн.00 коп. за 1м 3   без ПДВ;
  • на централізоване водовідведення  – 36 грн.00 коп. за 1м3 без ПДВ;

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період воєнного стану» від 30 червня 2023р. №3219 –IX, а саме: скасування спрощеної системи зі ставкою 2% з 1 серпня 2023року, враховуючи перехід підприємства на загальну систему оплати 20% ПДВ, було проведено корегування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з 1 вересня по 31 грудня 2023р., а саме:

  • на централізоване водопостачання – 23 грн.00 коп. за 1м 3   з ПДВ;
  • на централізоване водовідведення  – 39 грн.00 коп. за 1м3 з ПДВ;

Згідно Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 ( в редакції постанови КМУ від 03.04.2019 р.№  291) проведено розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на період з 01.01.2024р. по 31.12 2024р..

Обсяги реалізації продукції визначені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення погоджені виконкомом міської ради.

            На зміну тарифів вплинули,  в першу чергу наступні чинники:

  • Збільшення ціни на електроенергію. Електроенергія зросла на  49,0% ( в затвердженому тарифі 21.10.2021р. – 4,3768836грн/кВт.год з 01.07.2023р –  6,52316грн/кВт.год ), збільшення витрат на електроенергію в тарифах на 579,4тис.грн.
  •  Збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 01.12.2022р. При розрахунку витрат на оплату праці: враховано тарифні ставки та посадові оклади розраховані у відповідності до Галузевої угоди на 2017-2021 роки зі змінами та доповненнями, враховано прожитковій мінімум для працездатних осіб на 2023р. (з грудня 2022р.-2684грн.) та забезпечення мінімальної заробітної плати на рівна 6700,00грн. відповідно до Державного Бюджету України на 2023 рік. Мінімальну тарифну ставку за просту некваліфіковану працю взято в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду не менше 180 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Підвищення соціальних стандартів призвело до збільшення заробітної плати та відрахувань на загальнообов’язкове державне страхування.
  • Матеріальні витрати зросли за рахунок росту цін на матеріали, запасні частини, паливо, мастильні матеріали та інші.

Діючі тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення не покривають витрат підприємства на надання послуг з постачальниками електроенергії, матеріалів, запасних частин та палива а також здійснювати оновлення матеріально-технічної бази.

Дані чинники вплинули на зріст тарифу. 

В розрахунку тарифів на централізоване водопостачання враховано та централізоване водовідведення враховано 0,5 та 3,6 відсотки обігових коштів відповідно. Такі кошти спрямовані ліцензіатом на фінансування витрат, пов’язаних з наданням послуг визначених структурою тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, у разі, коли такі витрати не відшкодовуються діючими тарифами.

Розрахункові тарифи на 2024 рік становлять:

  • централізоване водопостачання – 20,73 грн., за 1м3 без ПДВ, 25,00 грн., за 1м3 з ПДВ;
  • централізоване водовідведення  – 36,19 грн., за 1м3 без ПДВ, 45,00 грн. за 1м3 з ПДВ;

Розглянемо порівняльні таблиці:

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

 грн. за 1м3 в т. ч. ПДВ
Діючий тариф 23,00
Проектний тариф25,00
Зростання тарифу,%8,7%

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 грн. за 1м3 в т. ч. ПДВ
Діючий тариф39,00
Проектний тариф45,00
Зростання тарифу,%15,4 %

Аналіз результатів фінансово – господарської діяльності за базовий період , тобто за 2022 рік.

По цеху водопостачання:

Піднято води для реалізації 244,9 тис.м3.

Реалізовано споживачам 215,9 тис.м3.

Втрати води в мережах складають 29,0тис.м3, або 11,8 % до піднятого об’єму води. Реалізація населенню води за 2022 рік склала 188,2 тис.м3 , або 76,8 % від загального об’єму піднятої води.

Доходи від реалізації води за 2022 рік склали 4 137,4 тис .грн.

Собівартість реалізованої води склала 3 736,6тис. грн., або 17,307 грн. за 1м.куб. без ПДВ.

Відсоток відшкодування середньозваженого тарифу за 2022 рік становить 110,7%.

Прибуток діяльності цеху водопостачання склав 400,8тис. грн.

По цеху водовідведення:

            За 2022 рік обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення 60,3тис.м3 ( в т. ч. від населення 48,5тис.м3.).

            Доходів від реалізації стоків 2 069,2тис. грн.

            Собівартість реалізації стоків  2 034,5тис. грн. або 33,74грн. за 1м.куб.

Відсоток відшкодування середньозваженого тарифу за 2022 рік становить 101,7 %.

Прибуток діяльності цеху водовідведення склав 34,7тис.грн.

У зв’язку зі зниженням обсягів виробництва, реалізації та обсягів роботи через запровадження воєнного стану відповідно до Указу Президента України ” Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 р. № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022р. № 2102-IX, з врахуванням рекомендацій викладених у Постанові Кабінету Міністрів від 29.04.2022р. № 502, для забезпечення стабілізації діяльності підприємства наказом № 39 від 04.05.2022 року , було призупинено виконання погодженої рішенням Городнянської міської ради від 18.08.2021 року № 238 “Інвестиційної програми, кошти у сумі 800,0 тис. грн. призначені для проведення розрахунків за інвестиційною програмою спрямовано на оплату енергоносіїв та інших зобов’язань.       

    Також  підприємство  проводило оплату праці за фактично відпрацьований час за квітень, травень, червень 2022р.,  та перейшло  на єдиний податок 2%, що скоротило незначні витрати підприємства.               

    Вищезазначені заходи призвели до позитивного фінансового результату з  централізованого водопостачання  та централізованого водовідведення відповідно 400,8 тис. грн. та 34,2 тис. грн за підсумками  2022 року.

Для Городнянського ВУЖКГ  пріоритетом в роботі є якісне надання послуг, забезпечення безперебійного надання послуг з водопостачання та водовідведення, економія енергетичних ресурсів та дотримання вимог екологічної безпеки.

            Збереження існуючих тарифів унеможливлює надання підприємством якісних послуг в повному об’ємі.

Скрутний матеріальний стан не дозволяє в повному обсязі проводити придбання необхідних запасних частин, деталей, механізмів, паливно-мастильних матеріалів необхідних для якісного та безперебійного надання послуг.

Шановні споживачі, всі зауваження та пропозиції, що до зміни тарифів приймаються до 01.09.2023 року за адресою:

15100, Чернігівська обл. Городнянський район, м. Городня, вул. Льонозаводська, 12

Городнянське ВУЖКГ

Довідки за телефонами: 2-17-53 та 2-14-19

Орган уповноважений на встановлення тарифів: 15100 , Чернігівська обл.,  м. Городня,  вул. Троїцька, 13, Городнянська міська рада

Адміністрація  Городнянсього ВУЖКГ