Городнянська міська рада
Новини

Повернення судового збору

Відповідно до статті 7 Закону України “Про судовий збір” від 08.07.2011 року №3674-VІI сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

У випадках, установлених пунктом 1 частини першої  статті 7 , судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених – повністю.

У разі виникнення підстави для повернення судового збору, його повернення здійснюється відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787.

Для повернення судового збору платник має подати до органу Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету наступні документи:

– заяву про повернення коштів з бюджету; (додаток 1).

– оригінал або копію документа на переказ, або паперову копію електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету (у разі знаходження оригіналу документа на переказ, який підтверджує зарахування судового збору до бюджету, в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду);

– оригінал або належним чином засвідчена копія ухвали суду або подання органу, що контролює справляння судового збору (у разі його помилкового зарахування).

Листом Державної судової адміністрації України від 08.11.2016 №11- 8060/16 «Про подання на повернення коштів помилково сплаченого судового збору» зазначено, що постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011р. №106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» одним з органів, що контролює справляння надходжень бюджету за кодом бюджетної класифікації 22030000 «Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави» визначено суди загальної юрисдикції.Тобто, подання на повернення коштів помилково зарахованого судового збору до органів Державної казначейської служби України повинно здійснюватись судами.

Відповідно до зазначеного суди повинні здійснювати контроль не тільки за надходженням коштів судового збору до державного бюджету та за їх поверненням платникам.

Також звертаємо увагу, що 08.11.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.09.2016 №827 «Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», затверджено Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету , яке надається платнику органом, що контролює справляння надходжень бюджету.

 

Зразок заяви для повернення помилково сплачених коштів судового збору

 

Голові Городнянського районногосуду Чернігівської області

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 (ПІБ, адреса проживання, номер телефону)

 

ЗАЯВА

 

Прошу  підготувати  подання до органів казначейської служби про повернення мені коштів помилково сплаченого судового збору в сумі ______________ грн. (_________________________________________________________________),

сума прописом

внесених мною на рахунок Городнянського районногосуду Чернігівської області.

 

Додатки:  1. Ксерокопія квитанції;

  1. Довідка банку про реквізити рахунку;
  2. Копія ідентифікаційного коду (для фізичної особи), код ЄДРПОУ (для юридичної особи).

 

Дата                                                                             Підпис

 

 

 

 

Нагадуємо, що за будь-якою юридичною консультацією можна звернутися до Городнянського бюро правової допомоги яке знаходиться за адресою: м. Городня, вул. Чернігівська 7 . Контактний телефон: 2-10-55, 2-10-27