Городнянська міська рада
Новини

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

ГОРОДНЯНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

ЩО ТАКЕ СПАДКУВАННЯ

Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

ДО УВАГИ  Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника.

Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун.

Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

 

СТРОКИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом шестимісячного  строку, встановленого законом якщо  він не заявив про відмову від неї.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою 

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця

 

ВИДИ СПАДКУВАННЯ

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

ХТО  МОЖЕ БУТИ СПАДКОЄМЦЯМИ:

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

 Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин

ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.

Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт, а також у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.

Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

ВАРТО УВАГИ: Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка).

 

ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ

Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.

1) Спадкоємцями за законом можуть бути тільки особи, прямо названі такими у тексті закону.

 2) Спадкоємці кожної наступної черги вступають до спадкування тільки в тому випадку, якщо немає спадкоємців попередніх черг.

 3) Спадкоємці тієї ж черги, яка покликана до спадкоємства, успадковують в рівних частках.

Виняток становлять тільки ті, хто успадковує за правом представлення. Вони порівну ділять між собою частку безпосереднього спадкоємця, якого вони представляють у відповідній черзі.

 

ЧЕРГИ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ

У  першу чергу право на спадщину за законом мають діти спадкодавця, зокрема зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, а також той із подружжя, який його пережив та батьки.

До другої черги спадкоємців за законом належать рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

До третьої черги спадкоємців за законом належать рідні дядько та тітка спадкодавця.

До четвертої черги спадкоємців за законом належать особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше як п’ять років до часу відкриття спадщини

До п’ятої черги спадкоємців за законом належать особи, які належать до інших родичів споріднення і не походять один від одного, а також утриманці спадкодавця, якщо вони не були членами його сім’ї

 

НАСЛІДКИ ПРОПУЩЕННЯ СТРОКУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

 

Якщо спадкоємець протягом шестимісячного строку з дня відкриття спадщини не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини

 

ВІДМОВА ВІД ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом  шестимісячного строку, встановленого законом. Заява про відмову від прийняття спадщини подається нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною.

Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття, тобто  шестимісячного строку з дня відкриття спадщини ( смерті спадкодавця)

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ  ВІДМОВИ ВІД ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

Якщо від прийняття спадщини відмовився один із спадкоємців за заповітом, частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну.

Якщо від прийняття спадщини відмовився один із спадкоємців за законом з тієї черги, яка має право на спадкування, частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за законом тієї ж черги і розподіляється між ними порівну.

Відмова спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини не позбавляє його права на спадкування за законом.

Якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов’язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія).

Право на прийняття спадщини у цьому випадку здійснюється на загальних підставах протягом строку, що залишився. Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він подовжується до трьох місяців.

 

УВАГА Частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ

 

Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину.

Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.

 

СТРОК ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ

Свідоцтво про право на спадщину визнається недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що особа, якій воно видане, не мала права на спадкування, а також в інших випадках, встановлених законом.

 

НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

 

Конституція України

Цивільний кодекс України

Закон України «Про нотаріат»

 

ГОРОДНЯНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

15100

Чернігівська область

Городнянський район

м. Городня

вул. Чернігівська, 7

контактні номери телефонів (04645) 2-10-55,  ( 04645) 2-10-27

 

 

ЄДИНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР

0800213103