Городнянська міська рада
Новини

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ, ЯКА ДОСЯГЛА ОДНОГО РОКУ І БІЛЬШЕ

Порядок державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше регулюється Сімейним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Сімейний кодекс України покладає на батьків обов’язок зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Так, відповідно до ч.1 ст.144 СК України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Невиконання цього обов’язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом. У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження дитини реєстрація провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває. Реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження.

 Державна реєстрація народження дитини, яка досягла одного року і більше має деякі особливості. Відповідно до ч.8 ст.13 Закону України « Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація народження дитини, яка досягла одного року і більше проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання дитини за заявою батьків або інших заінтересованих осіб за наявності документів про народження і перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров’я та довідки з місця проживання дитини. Так, відповідно до пункту 24 глави 1 Розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, якщо заява про державну реєстрацію народження дитини, яка досягла одного року і більше надійшла після закінчення одного року з дня народження дитини і до досягнення нею 16 років, то державна реєстрація народження проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання дитини на загальних підставах (за заявою будь-кого з осіб, визначених статтею 144 Сімейного кодексу України, але після перевірки наявності державної реєстрації народження за місцем народження дитини, за місцем проживання батьків дитини на момент її народження або за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян). У цих випадках одночасно подаються: медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, а також довідка з місця проживання дитини. За відсутності такої довідки дані про місце проживання дитини можуть бути підтверджені паспортом або паспортним документом одного з батьків чи законних представників дитини. Водночас подаються документи, що підтверджують походження дитини. Складений актовий запис про народження із зазначенням після порядкового номера: «Державна реєстрація з пропуском строку» включаться до книги поновлених актових записів про народження. У разі досягнення дитиною 16 років державна реєстрація її народження може проводитися за її особистою заявою з пред’явленням паспорта та відповідно до законодавства, яке регулює порядок поновлення актових записів цивільного стану.

  О.Полегенько            Начальник Городнянського РВ ДРАЦС