Городнянська міська рада
Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення посади практичного психолога ( 1 посада) та консультанта ( 3 посади) Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Городнянської міської ради Чернігівської області

Відділ освіти Городянської міської ради оголошує конкурс на посаду  практичного психолога ( 1 посада) та консультанта ( 3 посади) Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Городнянської міської ради Чернігівської області.

Конкурс проводиться відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про центр професійного розвитку
педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від від 29 липня 2020 р. №675

Місце знаходження закладу: 15100, м. Городня, вул.  Чумака,14.

Умови оплати праці: посадовий оклад визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги: посаду практичного психолога, консультанта центру може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу освіти Городнянської міської ради (м. Городня, вул. Чумака,14, ( кабінет головного спеціаліста) особисто або поштою такі документи:

  • –         заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, до якої додається резюме в довільній формі;
  • копію паспорта громадянина України;
  • 2 фотокартки;
  • копію військового квитка ( для військовослужбовців);
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи;
  • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра;

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник (претендент).

Строк подання документів становить 21 календарний день з 08.10.2020 по 28.10.2020.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти  (у письмовій формі протягом 40 хвилин);

Конкурсний відбір відбудеться 30.10.2020 року в приміщенні відділу освіти Городнянської міської ради, за адресою:  м. Городня, вул. Чумака,14  о 15:00.Контактні особи – Приходько Лариса Василівна, фахівець з юридичних і кадрових питань відділу освіти Городнянської міської ради, Оліфіренко Ірина Борисівна, головний спеціаліст відділу освіти Городнянської міської ради, тел.  2-18-48, електронна адреса gosbita@ukr.net