Городнянська міська рада
Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Централізована бібліотечна система» Городнянської міської ради

Відповідно до Закону України ,,Про культуру” відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Централізована бібліотечна система» Городнянської міської ради

Документи на учать у конкурсі приймаються з 06 серпня 2020 року до 05 вересня 2020 року.
Початок формування конкурсної комісії з 06 серпня 2020 року.
Конкурсний добір починається 06 серпня 2020 року та закінчується не пізніше 05 вересня 2020 року.
Умови проведення конкурсу:
Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість.
Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку підприємства на один і п’ять років.
До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;
мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
є близькими особами або членом сім’ї керівників органу управління.
Вимоги до кандидатів для участі в конкурсі.
Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних”;
автобіографію, що містить прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
копію паспорта, копії документів про вищу освіту;
два рекомендаційних листа довільної форми;
мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу
Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради :15100. Чернігівська обл. м. Городня, вул. Троїцька, 13.
Тел. (04645) 2-74-44
e-mail: horodniaculture@ukr.net
з поміткою ,,документи на участь у конкурсі”.
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів для участі в конкурсі:
вища освіта;
стаж роботи у сфері культури або освіті не менше трьох років;
володіння державною мовою;
здатність за своїми діловими, моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу, фінансову звітність за попередній бюджетний період підприємства додаються.
Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.