Городнянська міська рада
Новини

ОБИРАЙ МОЖЛИВОСТI – ПРАЦЮЙ ЛЕГАЛЬНО!

lнформацiя для роздумiв тим, хто звик «жити одним днем» …

         В умовах карантину це вiдчули на собi тi з них, кому довелося звернутися за допомогою до служби зайнятостi. Фахiвцi пояснюють: перiод роботи без оформления трудових вiдносин з роботодавцем їм не буде зараховано до страхового стажу, що суттєво вплине на розмiр допомоги по безробiттю, адже вiн залежить саме вiд страхового стажу та розмiру заробiтної плати за останнiм мiсцем роботи.

Безробiтним, страховий стаж яких протягом року, що передував реєстрації особи як безробiтної, становить менше 6 мiсяцiв, допомога по безробiттю призначаєтъся в мiнiмальному розмiрi – на перiод карантину i протягом 30 днiв пiсля його закiнчення -1 тис. грн., надалi- 650 грн.

Молодi люди до 35 рокiв, якi не мають страхового стажу, оскiльки, можливо, працювали «в тіні», можуть розраховувати намінімальнудопомогу по безробiттю протягом 180 календарних днiв. Громадянам же, старше 35 рокiв, без страхового стажу, згiдно з чинним законодавством, взагалi не може бути надано статусу безробiтного, а отже,  вiдповiдних виплат.

Натомiсть громадянам, якi офiцiйно працювали та сплачували страховi внески бiльше 6 мiсяцiв протягом року, що передував мiсяцю реєстрації в службi зайнятостi, допомога по безробiттю призначається у розмiрi вiд 1800 грн. до 8408 грн.