Городнянська міська рада
Новини

Надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття) (ч. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України).

Цивільним кодексом України, а саме статтею  35, передбачена можливість надання повного обсягу цивільної дієздатності до досягнення повноліття (емансипація) чи до одруження можливо у разі: якщо неповнолітня особа, яка досягла шістнадцяти років, працює за трудовим договором, а також якщо неповнолітня особа записана матір’ю або батьком дитини. Набуття повного обсягу цивільної дієздатності здійснюється на підставі рішення органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Тільки у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.

Тобто, набуття неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності відбувається:

на підставі зазначених в законі юридичних фактів;

на підставі рішення уповноваженого органу у випадках, передбачених законом.

Частиною  2 статті  34 Цивільного кодексу України визначено, що у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності. Момент набуття повної цивільної дієздатності — реєстрація шлюбу. Шлюбний вік для чоловіків і жінок встановлений у вісімнадцять років (ч. 1 ст. 22 Сімейного кодексу України). Однак за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (ч. 2 ст. 23 Сімейного кодексу України).

Підстави надання повної цивільної дієздатності

Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.

Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець.

Пунктами  2,3 ч. 2 статті  34 Цивільного кодексу України зазначає, що у разі припинення шлюбу або визнання його недійсним (лише у разі якщо це не пов’язано з протиправною поведінкою неповнолітньої особи), набута неповнолітньою особою повна цивільна дієздатність зберігається.

У ч. 5 ст. 35 Цивільного кодексу України зазначено, що у разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

Для надання повної цивільної дієздатності неповнолітній звертається із заявою до органу опіки та піклування за місцем свого проживання. Саме по собі укладення трудового договору чи реєстрація підприємницької діяльності не надає повної цивільної дієздатності. Це є підставою для звернення у відповідні органи.

Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування лише у разі наявності письмової згоди обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника (ч. 2 ст. 35 Цивільного кодексу України).

Відсутність письмової згоди хоча б одного з батьків (усиновлювачів) створює для неповнолітнього можливість надання повної цивільної дієздатності лише в судовому порядку (ч. 2 ст. 35 Цивільного кодексу України).

Судовий порядок надання повної цивільної дієздатності

Питання про надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності розглядаються в безспірному порядку, тобто в порядку окремого провадження (ст.301-304 Цивільного процесуального кодексу України).

У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути викладені дані про те, що неповнолітня особа працює за трудовим договором або є матір’ю чи батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану (стаття 302 Цивільного процесуального кодексу України).

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за участю заявника, одного або обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а також представників органів опіки та піклування. Участь представників органів опіки та піклування у розгляді справи є обов’язковою. (стаття 303 Цивільного процесуального кодексу України).

Суд, розглянувши заяву про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності по суті, ухвалює рішення, яким задовольняє або відмовляє у задоволенні вимоги заявника.

Моментом надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності є момент набрання рішенням суду законної сили.

Після набрання законної сили рішення суду про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності надсилається органу опіки та піклування. Це рішення є підставою для зняття піклування органами опіки і піклування. Повна цивільна дієздатність, надана неповнолітній фізичній особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, поширюється на усі цивільні права і обов’язки (ст. 35 Цивільного кодексу України).

У разі   виникнення додаткових питань  мешканці Городнянського району можуть звертатися за отриманням  консультації до Городнянського бюро правової допомоги, яке знаходиться за  адресою: 15100, Чернігівська область, м. Городня, вул.  Чумака, 4