Городнянська міська рада
Новини

Можливість професійної перепідготовки військовослужбовців ЗСУ, ветеранів АТО та їх сімей

Основу проєкту складає професійна перепідготовка цільової групи на цивільні спеціальності, що користуються попитом на ринку праці України, сприяння учасникам проекту у соціальній адаптації до умов життя у громадянському суспільстві. Виконавцями основної частини проекту є навчальні заклади України і норвезький університет NORD, які організовують і здійснюють професійну перепідготовку учасників проекту за обраними спеціальностями в обсязі 500 академічних годин. В результаті виконання завдань курсової перепідготовки випускники отримують три документи: свідоцтво про професійну перепідготовку державного зразка (від навчального закладу України), спільний сертифікат університету NORD та українського навчального закладу, спільний диплом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Норвегії.

У ході соціальної адаптації учасники проєкту отримують допомогу у правовій адаптації, психологічній адаптації, а також сприяння в працевлаштуванні та організації власного бізнесу. Це завдання вирішують громадські організації, фонди, державні установи, місцева адміністрація та підприємства малого бізнесу. Координатор в Україні – Міжнародний фонд соціальної адаптації. Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії за участю українських партнерів проекту.

Основним критерієм якості проєкту є покращення умов життя його учасників. Оцінка результатів здійснюється після закінчення курсової перепідготовки, через три місяці, через рік, два роки та три роки. Історія проєкту розпочалася в 2003 році. Перші 45 військовослужбовців Військово-морських сил ЗС України пройшли професійну перепідготовку на базі Севастопольського національного технічного університету та отримали послуги з соціальної адаптації.

У період 2003 – 2019 років учасниками проєкту стали 10 646 осіб, серед них 1401 учасників АТО/ООС.

З початку реалізації проєкту в ньому було задіяно 39 українських міст та понад 20 вищих навчальних закладів України.

Завдяки проєкту «Україна-Норвегія» у 2014 створено, а у 2016 розширено Норвезько-Український університетський альянс. Зараз до нього входять 16 університетів (15 українських та норвезьких NORD Університет).

У 2017 – 2019 роках здійснено співфинансування проєкту від місцевих державних установ та інших організацій у вигляді надання грантів випускникам проєкту на реалізацію бізнес-проєктів загальною сумою 853 000 грн. (Одеська, Миколаївська та Івано-Франківьска області).

На трирічний етап 2020-2022 проєкт має наступні цілі, завдання, вимоги до кандидатів та особливості реалізації:

Ціль проєкту: ефективне впровадження моделі професійної адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в державну систему України.

Завдання проєкту:

 1. Підвищення ступеня соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас, ветеранів та членів їхніх сімей до умов цивільного життя.
 2. Розробка і застосування на практиці стійкої моделі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їхніх сімей, що включає основні складові:
  – професійну перепідготовку на короткострокових курсах за спеціальностями, затребуваним на ринку праці;
  – психологічну адаптацію;
  – правову адаптацію;
  – сприяння в працевлаштуванні та створення власного (сімейного) бізнесу.
 3. Надання методичної та консультативної  допомоги керівникам громадських організацій, регіональним представникам Міністерства у справах ветеранів, місцевим органам влади в ефективному впровадженні проєкту «Норвегія-Україна» в державну систему соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей.
 4. Поширення досвіду виконання проєкту і його впровадження в державну систему адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей по всій території України.

Цільова аудиторія проєкту:

Всі учасники проекту діляться на дві категорії: цільова аудиторія 1 і цільова аудиторія 2.

Цільова аудиторія 2 (ЦА 2)

Для участі в проєкті і отримання повного комплексу послуг з професійної перепідготовки, психологічної та правової адаптації, сприяння в працевлаштуванні та створення власних підприємств малого (сімейного) бізнесу допускаються наступні категорії громадян України:

 1. Військовослужбовці Збройних Сил та інших силових структур, заплановані до звільнення в поточному році.
 2. Військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур, звільнені з військової служби протягом останніх трьох років і які мають стаж служби не менше 10 років.
 3. Учасники бойових дій, які мають статус учасника, оформлений відповідно до чинного законодавства (далі за текстом – ветерани).
 4. Члени сімей (чоловік /дружина) вищеперелічених категорій.
 5. Члени сімей загиблих учасників бойових дій (чоловік / дружина).

Професійна перепідготовка виконується університетами України і в контексті зазначеного проєкту складається з:

 • Розробки навчального плану згідно вимог ринку праці та можливості учасників опанувати програму.
 • Теоретичних занять (приблизно 30% від навчального плану).
 • Практичних занять (приблизно 70% від навчального плану).
 • Індивідуальних консультацій учасникам проєкту.
 • Наданням додаткових послуг університетом (користування бібліотекою, аудиторією для індивідуальної роботи, спортивним залом тощо).

Соціальна адаптація виконується громадськими організаціями та іншими партнерами МФСА  і в контексті зазначеного проєкту складається з:

 • Психологічної адаптації (групові тренінги, індивідуальні консультації, робота з окремими підгрупами).
 • Правової адаптації (групові та індивідуальні консультації).
 • Сприяння у працевлаштуванні або створенні власного бізнесу (тренінги, консультації з бізнес-планування та працевлаштування, зустрічі з потенційними роботодавцями, бізнес-практика учасників проєкту на підприємствах тощо).

Вимогі до комплектації ЦА 2

Цільова аудиторія 2 проходить курс професійної перепідготовки в обсязі 500 академічних годин з метою отримання знань та навичок за фахом, що користується попитом на ринку праці або дозволяє в найкоротший час (до одного року) організувати власний (сімейний) бізнес. Навчальні плани за обраними спеціальностями формують університети спільно з громадськими організаціями, що відповідають за комплектування навчальних груп, і МФСА. Плани узгоджуються з NORD університетом і є обов’язковими для виконання.

Навчальні групи формує комісія, що складається з представників громадських організацій, відповідальних за соціальну адаптацію, та університетів, на базі яких буде організована професійна перепідготовка. Комісія організовує співбесіди і тестування потенційних кандидатів з метою визначення ступеня їхної готовності освоїти навчальну програму і пройти повний курс перепідготовки. При виборі спеціальності і комплектуванні навчальних груп враховуються спеціальності кандидатів, отримані ними під час проходження військової служби.

Вимоги до комплектування навчальних груп:

– жінки – не менше ніж 30% (в тому числі 10% – військовослужбовці);

– члени сімей – не більше ніж 30%;

– вік учасників – до 50 років (як правило);

Цільова аудиторія 1 (ЦА 1)

До цільової аудиторії 1 відносяться керівники громадських організацій-організатори виконання проєкту NUPASS, а також регіональні представники Міністерства у справах ветеранів, організатори «ветеранських просторів», представники місцевої влади, відповідальні за виконання державних програм професійної перепідготовки, психологічної та правової адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Заходи для цільової аудиторії 1 мають на меті надання знань про проект NUPASS з метою його впровадження в державні програми, а також підвищення рівня кваліфікації ЦА 1 в питаннях організації та виконання соціальних програм в регіонах.

При комплектуванні ЦА 1, в першу чергу, враховується зацікавленість учасників проєкту отримати максимум знань про особливості організації та виконання проєкту. Всі учасники ЦА 1 плануються до залучення в якості консультантів при розширенні географії проекту і включенні його до державних програм.

Вибір напрямку та спеціальності професійної перепідготовки

Напрями професійної перепідготовки та спеціальності обираються на основі аналізу ринку праці в кожному регіоні, де виконується проєкт, вихідної професійної підготовки кандидатів на навчання, можливостей навчальних закладів організувати перепідготовку на високому рівні. Професійна перепідготовка розглядається в проекті як можливість систематичного професійного впливу на свідомість слухачів з метою формування їхнього світогляду для подальшої свідомої діяльності в громадянському суспільстві на основі отриманого необхідного мінімуму знань про закони і правила взаємовідносин людей.

Перелік міст реалізації поєкту, партнерів та спеціальностей перепідготовки оновлюється кожного семестру і доступний в розділі «Географія».

Відмінні риси проекту:

 • Участь у проєкті членів сімей військовослужбовців (не більше 30% від кількості учасників).
 • Гендерний фактор – не менше 30% учасників – жінки (в тому числі 10% – військовослужбовці);.
 • Вимоги норвезької сторони з працевлаштування учасників за результатами проходження перепідготовки: 75% протягом 3 місяців і 100% протягом року повинні отримати вигідні пропозиції з працевлаштування або організувати власний бізнес.
 • Орієнтація на організацію учасниками проєкту власного бізнесу (не менше ніж 20% від кількості випускників).
 • Комплексність проєкту: професійна перепідготовка, соціально-психологічна і правова адаптація, організаційна і психологічна підготовка до ефективного пошуку роботи / організації власного бізнесу, моніторинг результатів (вибірка) після трьох років після випуску.
 • Випускники отримують документи українського та норвезького університетів.
 • Міжнародним Фондом Соціальної Адаптації здійснюється видавнича діяльність.
 • Націленість проєкту на формування системи соціального партнерства в регіонах з залученням місцевої влади, суспільства, бізнесу, українських та міжнародних організацій для ефективного вирішення проблеми соціальної адаптації військовослужбовців в Україні.

Порядок виконання проєкту

Проект здійснюється на підставі Договору UKR-20/002 (NUPASS), укладеного між NORD університетом (Норвегія) і Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний фонд соціальної адаптації» (Україна). За умовами Договору весь період виконання проекту розділений на семестри (весняний та осінній). Тривалість навчання – 500 академічних годин. Усі додаткові заходи з психологічної та правової адаптації, сприяння в працевлаштуванні або відкритті власного бізнесу, організовуються партнерами проекту протягом навчальних семестрів. Для вирішення цих завдань до проекту залучаються громадські організації, фахівці служби зайнятості, податкової адміністрації, підприємства та підприємці в районах виконання проекту.

Професійна перепідготовка учасників проекту здійснюється на підставі Договорів, укладених між МФСА та українськими навчальними закладами посеместрово. Всі додаткові заходи проводяться на підставі Грантових договорів, укладених з громадськими та іншими неприбутковими організаціями та договорів на надання послуг, укладених з організаціями, підприємствами та підприємцями України.

Географія виконання проекту визначається норвезьким і українським організаторами посеместрово в залежності від реальної затребуваності даного виду діяльності, готовності університетів і організацій України виконувати умови проекту на високому рівні у межах обумовленого фінансування. У ході імплементації проекту проводиться його моніторинг, в тому числі із залученням українських та зарубіжних консалтингових компаній, що спеціалізуються на оцінці соціальних проектів. Для щорічної оцінки якості виконання завдань створюється Контрольна група, до складу якої входять представники різних організацій: Nord Університету, МФСА, університету, Міністерств закордонних справ Норвегії та України, Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства оборони України, Міністерства освіти та науки України, інших міністерств, підприємств та установ. Контрольна група щорічно підводить підсумки виконання проекту і затверджує план його подальшого розвитку. Один раз на три роки проводиться оцінка проекту незалежною міжнародною організацією. Протягом всього терміну реалізації проєкту Nord університет організовує роботу з систематичного проведення заходів соціального аудиту з метою корегування методів реалізації проєкту, підвищення його ефективності, формалізації процесів для імплементації моделі проєкту в державну систему України.

Комплектування навчальних груп здійснюють обрані неприбуткові організації та представники МФСА в регіонах на підставі Договорів, укладених з МФСА.

Фінансування проєкту і звітність виконавців

Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія. Безпосереднім партнером проєкту з норвезького боку є Nord Університет. Вихідним документом, що визначає порядок фінансування проєкту, є Договір, укладений між Nord Університетом і МБФ «Міжнародний фонд соціальної адаптації». МБФ МФСА укладає з українськими виконавцями відповідні договори на кожний навчальний семестр. По закінченню навчального семестру, протягом десяти днів, всі виконавці надають у МФСА фінансові звіти про цільове використання коштів за формою і змістом, визначеними в додатках до кожного договору. Кошти, виділені на проєкт, не можуть бути використані на фінансування політичних акцій, політичної пропаганди, підтримки виборчих кампаній та політичних партій, організацію впливу на результати виборів та інші заходи, які є політичними. У разі виявлення факту нецільового використання коштів, виконавець виключається зі складу учасників проєкту без права повернення. Всі партнери проєкту на місцях повинні докладати зусиль для співфінансування проєкту. Участь зацікавлених організацій може виявлятися у вигляді:

 •  збільшення числа учасників або розширення кола наданих їм послуг;
 • виділення грантових коштів випускникам проєкту на відкриття власного бізнесу;
 • організацію на базі партнерської мережі проєкту додаткових груп учасників.

Особливу увагу організатори проєкту звертають на сприяння у працевлаштуванні та організації власного бізнесу учасникам проекту.

Організації, які виявили бажання посилити проект, можуть брати участь у заходах в місцях його виконання шляхом співпраці з його учасниками: навчальними закладами, громадськими організаціями, підприємствами тощо.

Джерело: https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/