Городнянська міська рада
Новини

Електронний апостиль

3 листопада 2015 року розпочав роботу новий сервіс від Міністерства юстиції України  – електронний апостиль, який проставляється на офіційних документах , що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. Суть електронного сервісу полягає в тому, що громадяни за місцем проживання у відділі ДРАЦС можуть подати документи для їх посвідчення електронним апостилем. Ці документи опрацьовуються електронною системою, на них накладається електронний апостиль і ці документи отримуються в самому відділ ДРАЦС.

            Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України.                                                                     Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його особу та подає:                                                                                   – оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;                                                                                                                         – документ про оплату послуги з проставлення апостиля.                                                                                                               

 Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів формує заяву, виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх у Реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення.

         Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України.          

       За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів відповідний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового підпису та проставленням на документ електронного цифрового підпису (печатки) Міністерства юстиції України. Відомості про проставлення апостиля або про відмову у його проставленні вносяться до Електронного реєстру апостилів.

Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві.

Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.

Наказом Міністерства юстиції України від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг за проставлення апостиля» , визначена плата за проставлення апостиля:

– для громадян України, іноземців та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн);
         –    для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).        

Від сплати за проставлення апостиля звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставлення апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

 Плата за надання послуг з проставляння апостиля перераховується до загального фонду державного бюджету.
           Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк   до 2 робочих дні.      У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, може бути продовжено до 20 робочих днів.

 

 О.Полегенько                                                                        Начальник Городнянського РВ ДРАЦС