Городнянська міська рада
Новини

До відома підприємств, установ, організацій на території Городнянської громади

Відповідно до ст. 17, 18 Закону України “Про мобілізаційну підготовку i мобілізацію” та на виконання вимог статті 33 Закону України “Про військовий обов’язок i військову службу”, Порядку організації та ведення військового обліку призовників i військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (зі змінами), листом Чернігівської облдержадміністрації від 16.04.2021 року, № 13-11/3100 проінформовано, що представниками Генерального штабу Збройних Сил України протягом 2020 року були проведені перевірки стану військового обліку призовників i військовозобов’язаних у органах державної влади.

За результатами перевірок стану військового обліку призовників i військовозобов’язаних встановлено, що перевірені державні органи у цілому забезпечують функціонування системи військового обліку громадян України відповідно до вимог нормативно-правових актів, але мають місце окремі недоліки i порушення, які потребують негайного усунення та вжиття заходів відповідного реагування.

Основними типовими недоліками з питань ведення військового обліку призовників i військовозобов’язаних були:

несвоєчасне або неповне повідомлення відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про прийняття (звільнення) на роботу (навчання) призовників i військовозобов’язаних;

несвоєчасне або неякісне оформлення (скасування) відстрочок військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та у воєнний час;

неякісне проведення звірки облікових даних призовників i військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, з обліковими даними військово-облікових документів шляхом ïx вилучення;

прийняття на роботу осіб без відповідних військово-облікових документів або осіб, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

порушення встановленого порядку опрацювання звітів про чисельність працюючих військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком посад i професій;

неналежний рівень контролю за дотриманням призовниками i військовозобов’язаними правил військового обліку;

повідомлення державними органами, підприємствами, установами та організаціями для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників i військовозобов’язаних із перебільшенням установлених термінів.

Усі перелічені недоліки негативно впливають на стан первинного обліку в державних органах, на підприємствах, установах, організаціях та ускладнюють процес оповіщення, збору, призову та поставки людських мобілізаційних ресурсів для комплектування військ (сил) в інтересах оборони та національної безпеки.

Крім того, зазначений стан справ створює умови для ризиків невиконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень) та забезпечення функціонування державних органів під час призову військовозобов’язаних на військову службу по мобілізації в особливий період у зв’язку з неоформленням бронювання військовозобов’язаних з вини підприємств, установ, організацій aбo державних органів.

Аналіз причин та умов, за яких було допущено вищезазначені недоліки, свідчить, насамперед, що особи, відповідальні за ведення військового обліку, не володіють необхідним рівнем знань про нормативно-правові акти та ïx вимоги щодо військового обліку, що негативно впливає на якість його ведення.

Проведені в 2020 році заходи контролю за станом військового обліку призовників i військовозобов’язаних дали можливість:

проаналізувати реальний стан військового обліку призовників i військовозобов’язаних;

виявити недоліки у функціонуванні системи військового обліку призовників i військовозобов’язаних, зокрема протиріччя та неузгодження у нормативно-правових актів, які регламентують діяльність з питань військового обліку, намітити шляхи н вдосконалення та підвищення ефективності;

налагодити тісну взаємодію державних органів, органів місцевого самоврядування із районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки з питань забезпечення функціонування системи військового обліку призовників i військовозобов’язаних;

продовжити проведення заходів щодо охоплення військовим обліком громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України;

покращити якісну характеристику людських мобілізаційних ресурсів шляхом проведення заміни військово-облікових спеціальностей військовозобов’язаних відповідно до отриманої ними освіти і досвіду роботи.

З метою підвищення ефективності функціонування системи військового обліку керівникам підприємств, установ, організацій рекомендовано врахувати вищевказані недоліки та налагодити тісну взаємодію з Городнянським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки з питань забезпечення функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов’язаних.