Городнянська міська рада
Новини

До відома громадян

На сьогоднішній день  одним із актуальних питань, яке хвилює майже кожного другого громадянина є  хто ж таки повинен сплачувати кошти за  ремонт засобів вимірювальної техніки (результати вимірювання яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду) у випадку виявлення їх несправності.

Дане питання детально врегульовує Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314 ( далі – Закон)  та Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 8 липня 2015 р. № 474 ( далі – Порядок).

Зокрема, вищевказані законодавчі акти, а саме стаття 17 Закону  передбачає що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювання яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюється за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Подання засобу вимірювальної техніки на ремонт здійснюється на вимогу споживача або виконавця  у місячний строк з дати отримання відомостей про необхідність його ремонту

Виконавець не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення встановленою формою  рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

Споживач забезпечує у зазначений в повідомленні строк доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техніки.

Представник виконавця пред’являє споживачеві направлення, видане йому виконавцем, для проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки, а також у разі потреби демонтажу такого засобу.

Демонтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за встановленою формою, який обов’язково складається у  2 примірниках, один з яких  вручається споживачу, а інший  зберігається у виконавця.

До початку демонтажу засобу вимірювальної техніки представник виконавця:

здійснює огляд засобу вимірювальної техніки щодо відсутності механічних пошкоджень та ознак самовільного втручання в його роботу;

перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з’єднань, наявність відбитків повірочного тавра.

Зазначені відомості обов’язково відображаються в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки.

Зразок повідомлення та акту про про демонтаж засобу вимірювальної техніки  наведений  нижче.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювання яких використовуються для здійснення розрахунків), що є власністю фізичних осіб, покладаються на суб’єктів господарювання, що надають послуги .

У випадку порушення з боку суб’єктів господарювання, що надають послуги з  електро-, тепло-, газо- і водопостачання вимог вищевказаних законодавчих актів  для відновлення порушених прав  необхідно звертатися до Городнянського бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Городня, вул. Чернігівська, 7, контактні телефони: 2-10-55 або  2-10-57