Городнянська міська рада
Оголошення

КНП «Городнянська міська лікарня» повідомляє

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: забезпечення лікувального корпусу КНП «Городнянська міська лікарня» опаленням.

Замовник: комунальне некомерційне підприємство «Городнянська міська лікарня» Городнянської міської ради.

Код ЄДРПОУ: 02006225

Вид процедури: переговорна процедура.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-28-001455-a.

Предмет закупівлі: код ДК Єдиний закупівельний словник 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 171 970,00 (один мільйон сто сімдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: закупівлю «Теплопостачання (Постачання пари та гарячої води) адмінбудівель» було проведено керуючись частиною 2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі», у кількості 521 Гкал теплової енергії.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: відповідно до положень ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконанні, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків, а саме відсутність конкуренції з технічних причин.

Враховуючи, що на даний момент ділянки підземних теплових мереж та підземних ділянок гарячого водопостачання до корпусу лікарні передані Городнянською міською радою в оренду ТОВ «ВІАННА ГРУПП» згідно договору оренди майна від 01.11.2015 року продовженого рішенням 8 (26) сесії сьомого скликання від 18.09.2018 року «Про продовження договору оренди та пільги по орендній платі», лікарня не має технічної можливості проводити конкурентні торги.

До того ж згідно абзацу 2 ч.І ст.1 Закону України «Про природні монополії», природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Згідно з ч.І постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій» від 19.10.2017р. №1268, НКРЕКП складає та веде реєстр суб’єктів природних монополій, які проводять господарську діяльність у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової енергії відповідно до ліцензій виданих обласними, Київською міською державними адміністраціями, здійснюється на підставі інформації, наданої до НКРЕКП обласними, Київською міською державними адміністраціями за формою, наведеною в додатку 2 до вказаного Порядку, не пізніше 5 числа кожного місяця. Реєстр розміщується щомісяця не пізніше 7 числа на офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), відомості з якого щомісяця до 10 числа на електронних та паперових носіях подаються до Антимонопольного комітету України.

Отже з урахуванням інформації відповідно до реєстру суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі- Реєстр), що оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), учасник

Теплопостачальна організація «ТОВ «ВІАННА ГРУПП» – є суб’єктом природної монополії (позиція №66 по Чернігівській області станом на 31.12.2021 року).

Отже, Замовник здійснює закупівлю послуг згідно з предметом закупівлі в Учасника у зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з технічних причин, оскільки мережі Замовника приєднанні безпосередньо до потужностей Учасника, та за умови затверджених тарифів на постачання теплової енергії для цього постачальника.

З урахуванням наявного в учасника, станом на дату ухваленого рішення про намір укласти договір про закупівлю, статусу суб’єкта природної монополії та технічних причин, вказаних вище, замовник ухвалив рішення застосувати як виняток переговорну процедуру закупівлі з підстави, що передбачена згідно з п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме відсутність конкуренції з технічних причин.

Генеральний директор                                                                       Ігнатенко О.В